Транзити

Когато една планета, движеща се по своя път, направи аспект с някоя планета от рождената ни карта, говорим за транзит. Транзитиращата планета дава от своята енергия на рождената планета и това води до активиране на всичко, свързано и с дветеСпоред

Въпреки че има още много транзитни аспекти, тук ще обсъдим общото значение само на основните (мажорните). В повечето случаи допустимите орбиси са по един градус от двете страни на точните позиции на планетите в рождения хороскоп.

Транзитният съвпад () притежава интензивен, фокусиран характер. Той може да бъде драматичен или хармоничен в зависимост от естеството на участващите планети, както и съвместимостта им.

Транзитният секстил (60°) обикновено включва лесни промени – промени, на които нито ние, нито външни влияния не се противопоставят. Предоставят се благоприятни възможности, които просто ни канят да се възползваме от тях.

Транзитният квадрат (90°) създава предизвикателства. Начинът, по който човек живее, се подлага на изпитания. Съпротивата идва отвътре и/или от външни влияния и обстоятелства. Необходими са действия.

Транзитният тргион (120°) създава благоприятна динамика, в която творческите възможности да растем и да се разширяваме се намират с лекота. Поради липсата на предизвикателство или конфронтация той може да премине до голяма степен незабелязано (или да не го оценим).

Транзитният квинкункс (150°) се свързва с неудовлетвореност, вътрешно напрежение и нужда от приспособяване и промяна. Изисква гъвкавост, преоценка и коригиране на навици, планове и поведение. Носи изненадващи обрати или неочаквани ситуации, които изискват бърза реакция. Свързва се с проблеми със здравето, изискващи нужда от корекция на навици. Предизвиква размисъл, самоанализ и преосмисляне. Във взаимоотношенията изисква потребност от компромис и преразглеждане на очакванията.

Транзитната опозиция (180°) включва конфликт между нас и другите и/или между вътрешния ни свят и външния свят.