Неврология

Доскоро се приемаше, че при раждането броят на нервните клетки е вече установен и не може да се увеличава, и че нервната система в общи линии е оформена, но незряла. Някои нови изследвания сочат, че това не е съвсем вярно, и че нервните клетки също могат да се делят и да се регенерират. Това зависи от подходящото им стимулиране и от наличието на необходимите хранителни съставки.

С течение на времето нарвната система постепенно съзрява, увеличават се и се удължават нервните израстъци (аксони и дендрити), които свързват отделните нервни клетки, привършва миелинизацията . За всичко това много помагат водораслите АФА, ЕМК и коластрата.

Клетките в нервната система могат да се намират в три състояния: напълно функциониращи, парабиоза и напълно умъртвени вследствие на различни причини. При достатъчно стимулиране някои от онези, които се намират в парабиоза, биха могли да се активират чрез прилагането на подходящи методи, в това число и клетъчно хранене.

Най-ефикасни в това отношение са микроводораслите AFA поради високото съдържание на невропептидни прекурсори и есенциални аминокиселини, особено ако се съчетаят с ЕМК. Добавянето на супер антиоксидант подобрява кръвообращението, а коензим Q10 с хром увеличава още повече профилактичния и енергизиращ ефект.

Много дебело искам да подчертая невероятната роля на коластрата за регенерирането на всички структури на нервната система. АФА сама по себе си е идеална храна за мозъка и нервите, но без коластра организмът ни не получава жизнено важните растежни фактори и инфо-пептиди, благодарение на които е възможна регенерацията му.


Водораслите AFA, коластрата и ЕМК са изключително полезни при неврологичните заболявания и въздействат в няколко направления:

  1. Поддържат висока функционална активност на клетките, които се намират в нормално състояние и ги предпазва от дегенерация.
  2. Стимулират клетките, които се намират в състояние на парабиоза с цел тяхното постепенно регенериране и активиране.
  3. Осигуряват материал за подобряване на миелинизацията и за доброто функциониране на поддържащия апарат около нервните клетки – глията, Швановите клетки, кръвоносните съдове, кръвно-ликворната бариера.

Известно е, че водораслите АФА са богати на невропептидни прекурсори и определено подобряват функционалното състояние на нервната система. Не случайно ги наричаме интелигентна храна за интелигентни хора. Заедно с коластрата и ЕМК те са универсален адаптоген, тъй като регенерират нервната система и я правят значително по-устойчива на стрес.

Редовната употреба на суперхраните забавя процеса на постепенното отмиране на нервни клетки, подобрява кръвооросяването на главния мозък и предпазва от повечето опасности, свързани с различни травми и болести.


Инсулт и др. нарушения на мозъчната циркулация

Едни от най-важните социално значими неврологични заболявания са инсултът, слединсултните състояния и преходните смущения в мозъчното кръвообращение. Те могат да послужат като модел за изследване на ползите от суперхраните в неврологията, тъй като основната причина за патологията там е изпадането в парабиоза на участъци от главния мозък и отпадането на части от него поради загиването на нервни клетки.

При инсулт се получава недостиг на кислород в засегнатите зони, увеличава се количеството свободни радикали, страда алкално-киселинното равновесие и се създават условия за тежко увреждане или смърт на голям брой нервни клетки – както се знае, мозъкът е най-чувствителен към хипоксия. Такива болни се повлияват отлично от суперхраните, които целенасочено подобряват устойчивостта на мозъчната клетка.

В условията на намалено кръвоснабдяване страда способността на нервната система да произвежда медиатори. Като добавяме невропептидни предшественици чрез водораслите, ние я улесняваме в това отношение. Както в острата фаза на инсулта, така и в периода на възстановяване водораслите подобряват състоянието на болния и увеличат шансовете за регенерация на засегнатите клетки и възстановяване на функциите.

Тъй като причините за инсулт са свързани с кръвоносните съдове, много важно е на болните да се осигуряват достатъчни количества ЕМК – поне двойно повече от обичайното, т.е. 5-6 мл. По-добре е те да се дават по-често в по-малки дози, напр. 8-10 пъти по половин милилитър.

Ролята на коластрата при инсулти и други дегенеративни заболявания на нервната система е огромна. Тя е единствен източник на информация за това как да се регенерират и заздравят всички увредени тъкани, а освен това помага за по-лесното създаване на нови връзки между оцелелите нервни клетки и така улеснява възвръщането на мозъчните функции. Да се вземат поне 2 х 3 капс/ден.

Наблюдавали сме много добро възстановяване на пациенти след прекаран инсулт при употреба на водорасли AFA, коластра, супер антиоксидант с пикногенол и ЕМК. Тази комбинация е изключително ефикасна и за профилактика на инсулта. Тя е с подчертан благоприятен ефект върху здравината и еластичността на мозъчните съдове, повишава поносимостта на централната нервна система към хипоксия и увеличава устойчивостта на кръвно-ликворната бариера. По този начин се повишава комплексно устойчивостта на нервната система към инциденти, свързани с кръвообращението.

Установено е, че при хората с повишено кръвно налягане, особено при по-възрастните, е намалена еластичността и здравината на кръвоносните съдове. Ако към това се добавят и възрастовите поражения на микроциркулацията, например причинени от диабета (най-често втори тип), става ясно, че такива хора са предразположени към мозъчни кръвоизливи. В случаите с атеросклероза пък се вижда, че се получават условия за преходни смущения в мозъчното кръвообращение и исхемичен инсулт.

Освен за профилактика, суперхраните се използват и за лекуване на остатъчни явления след хеморагични и исхемични инсулти. Те помагат на пациентите да се възстановят значително по-бързо и по-пълно. Това се дължи на тяхното регенериращо и общо подхранващо въздействие върху нервната клетка, и на мощното им антиоксидантно действие, при което се намаляват разрушенията от свободните радикали, получени в хода на инсулта. Освен това те възстановяват микроциркулацията и подобряват еластичността на еритроцитите, което увеличава шансовете им да преминават през стеснени съдове и да достигат до увредените тъкани.

ЕМК имат антиагрегантно действие (намаляват слепването на еритроцитите) и подобряват възможността кислородът да бъде доставен до всички части на мозъка. При исхемични инсулти те се дават веднага, а при хеморагични – след прекратяване на кръвоизлива.

Съществуват и други механизми, обясняващи ползите от суперхраните (те са за специалисти), но целта ми тук е на един по-разбираем език да убедя читателите в това коло важно е те да се включат в лечението и профилактиката.

Като се има предвид колко висок е процентът на инсултите и колко тежки са последствията от тях, може да се каже, че с навлизането на тези продукти в ежедневното хранене може да се постигне значителен социален ефект. Да не забравяме, че инсултът покосява често хора в разцвета на творческите им способности и връщането им към активен, пълноценен живот е важно не само за самите тях и семействата им, но и за цялото общество.


Епилепсия

Епилепсията е друго заболяване, при което суперхраните може да помогнат. Епилептичният гърч рязко влошава условията за кръвоснабдяване и хранене в мозъка и повишава нивото на свободните радикали. При това голям брой мозъчни клетки се подлагат на огромно натоварване. Това води до допълнителното им увреждане и постепенното отпадане на висшите функции на нервната система.

При консултираните от нас пациенти с епилепсия, на които сме препоръчвали хомеопатично лечение заедно с микроводорасли AFA, коластра, ЕМК, супер антиоксидант с пикногенол и коензим Q10, се наблюдава тенденция за намаляване на огнищната симптоматика (доказано с ЕЕГ), разреждане на пристъпите и намаляване на тежестта им. Така става възможно да се намали и дозата на противогърчовите лекарства.

Един от проблемите при епилепсия е развиването на личностна патология, която се дължи и на пристъпите, и на страничните явления от лечението със силни химични лекарства. Приемането на микроводорасли АФА, коластра и ЕМК въздейства и тук много добре, като намалява и дори премахва тези личностни смущения при болните, и повишава устойчивостта на нервната система като цяло към всякакви видове увреждания. Това също се отразява благоприятно върху протичането на заболяването.


Неврози и неврастении

Отрицателните емоции, свързани с постоянния стрес, който е типичен за ежедневието на съвременния човек, водят до повишено и изразходване на невропептиди. При това постепенно се стига до общо отслабване на нервната система, известно като неврастения. Също така много хора живеят в състояние на постоянно потискане. За да се приспособят към околната среда, те потискат много от своите пориви, при което се изразходва голямо количество нервна енергия, т.е. невропептиди.

Съдържащите се във водораслите предшественици на невропептидите зареждат нервната система, а коластрата помага за нейната регенерация и повишава устойчивостта на клетките й. Редовната им употреба подобрява настроението и самочувствието и ни помага да справяме успешно с повишените изисквания ким мозъка, със стреса и с различните депресии и неврози в резултат от него.

Неврологични проблеми и бременност

В много случаи неврозите са свързани с клетъчното гладуване. Типичен пример са психо-неврологичните проблеми, съпътстващи бременността. Тогава женският организъм е подложен на голямо натоварване, защото трябва да изгради един цял нов организъм. Всеизвестно е, че настроението на бременните жени е доста променливо и те са склонни да изпадат в раздразнителност, плачливост, емоционална нестабилност, свръхчувствителност и др.

Раждането често е много голям стрес, свързан с други типични симптоми, обединени под наименованието пуерперални психоневрологични смущения. След раждането грижата за бебето, тревогата във връзка с неговото здраве, недоспиването и повишеното натоварване (както психическо, така и физическо) на младата майка разстройват още повече нервната Ј система.

Употребата на микроводорасли, ЕМК, коластра, супер антиоксидант и СоQ10 през бременността и след раждането помага да се премахнат причините, за недостатъчното осигуряване на нервната система с необходимата храна, адекватна на повишените изисквания. По този начин се повлияват изключително благотворно здравето на жената, психичното Ј равновесие и атмосферата в семейството.


Множествена склероза

Едно от често срещаните заболявания на нашето съвремие, което се разпространява все повече и в България, е множествената склероза. Многобройните изследвания все още не са открили със сигурност механизмите на увреждане на нервната система, свързани с него. Смята се, че то се дължи най-вече на слабост на имунната система, нарушаване на структурата на кръвно-ликворната бариера, което позволява навлизане на лимфоцити и антитела в ликвора, а оттам – в нервната тъкан и атакуване на миелиновите обвивки на нервните влакна. Това води до демиелинизация. На тези места пристигат специални клетки, чиято цел е да възстановят миелиновата обвивка. Това са т.нар. астроцити и олигодендроцити. В процеса на това възстановяване се получава ръбцова тъкан със склерозиране, която заедно с демиелинизацията пречи на протичането на командите от нервните клетки до изпълнителните органи и води до отпадане на най-различни функции.

Голяма част от хората, които боледуват от МС, са с определени характерови особености. Те са перфекционисти и стоици, които често са подложени на огромни психоемоционални натоварвания. Изживяват всичко вътрешно и не дават външен израз на чувствата си. Стремят се да носят задълженията си безупречно, защото са много горди. Прекалено критични са както към себе си, така и към околните. Може да се влюбят дълбоко, на без да споделят, и това да доведе до мъчителни вътрешни терзания. Трудно преодоляват скърби, унижения, разочарования и пр. Типично за тях е, че се обвиняват за всичко. От това може лесно да се види, че нервната им система се крепи на магия.

Микроводораслите АФА, коластрата, ЕМК, супер антиоксидант с пикногенол и коензим Q10 въздействат върху няколко механизма, свързани с множествената склероза:

  1. Общо укрепване на имунната система. Знае се, че това е автоимунно заболяване, което се дължи на смущения и отслабване на имунната система.
  2. Заздравяване на кръвно-ликворната бариера, при което се възпрепятства преминаването на лимфоцити и антитела към мозъка и с това намаляване на възможността за автоагресия спрямо миелина.
  3. Намаляване на възпалението чрез стабилизиране на клетъчните мембрани и така се намалява изливането на медиатори на възпалението, например хистамина и автолитични ензими, при условията на понижено кръвоснабдяване и хипоксия.
  4. Общо подхранващо и регенериращо действие върху всички компоненти на нервната система.

В случая не е важно, че механизмите на действие на това подобряване не са известни докрей. По-важно е да се даде възможност на големия брой страдащи от това тежко заболяване хора да опитат още един доказан от световната практика начин и да подобрят максимално своето здраве.


Старческо слабоумие и Алцхаймер

Разглеждам тези проблеми заедно, защото разликата между тях е въпрос на степен на засягане. Ако разширим още малко гледната точка, може да стигнем и до извода, че “всички сме за там” – и в него има голяа доза истина!

Всеки човек, който претоварва мозъка си, не си доспива, ядосва се често и не е щастлив от живота си, рискува на стари години да оглупее и да се поболее или поне да развие накои по-леки форми на патология.

Болестта на Алцхаймер е най-тежката форма на деградация на личността и не е задължително да започне на стари години. Тя се свързва с генетична предразположеност, ваксинации, екологични причини и др.

Ако изобщо нещо може да помогне на такива хора, това са суперхраните в комбинация с хомеопатично лечение, фитотерапия и подходящи промени в начина на живот.

За всички нас изводът е: за да се радваме на добър живот на стари години, още сега трябва да започнем да се грижим за мозъка си и за всички наши клетки, като им осигуряваме подходящи суперхрани.