За мрежовия маркетинг, водораслите и АкваСорс

Мрежов маркетинг означава да правим с ентусиазъм нещо, в което вярваме, постоянно да се усъвършенстваме, никога да не се отказваме, да привличаме хора с възможности, да изграждаме и поддържаме добри отношения с екипа си, да възпитаваме истински лидери и да им помагаме да успяват все повече, давайки личен пример.

Най-важното е да не бъдем егоисти и винаги да поставяме Божията воля над своите лични желания и амбиции. Когато си поставяме цели, накрая да казваме “Нека успея, ако такава е Божията воля!” Най-страшното е, ако се възгордеем и започнем да се заблуждаваме, че всичко зависи само от нас.

Вярвам, че употребата на микроводорасли е по Божия воля и е благословено, тъй като те са най-чистата и най-близка до слънцето субстанция на нашата планета. Тяхната истинска стойност е в това, че те помагат на хората да се свързват със светлината, да се изпълват със светлина. Вярвам също, че нашата мрежа помага на хората да живеят по-просветено и по-здравословно. Когато се опираме на такава вяра, работата ни придобива особена ценност, защото е и от духовно значение, а пречките и трудностите не са страшни.

Мрежовият маркетинг отдавна е навлязъл у нас, както и навсякъде по света. Той е логична изява на една дълготрайна тенденция, родена от новите икономически и социални условия. Нещо повече – той е един път към по-интересен живот, много повече приятели, повече смисъл, свобода, творчество и себеутвърждаване. Мрежовият маркетинг помага за развитието на отношения от нов тип, при които вместо конкуренция се утвърждава сътрудничество, а в основата на успеха на всеки отделен човек е способността му да се грижи за другите и да им помага да вярват в мечтите си и да ги постигат.

Убедих се, че наистина можем да постигнем всичко, което желаем, като помагаме на достатъчно други хора (наши приятели) да постигнат онова, което те желаят. Силата ни е огромна, когато се прилага съзнателно, добронамерено и в съзвучие с човешките потребности и нуждите на времето. Какво е мрежов маркетинг ли? Много просто – приятели, които си помагат и работят заедно, при това с удоволствие. А границите зависят само от нашето въображение. При това няма значение къде си, а къде искаш да стигнеш.