Астрологични типове

Американският астролог Марк Едмънд Джоунс предлага теория, според която в рождените хороскопи могат да се различават седем типа подреждане на планетите. Според него формата на подреждане на планетите е свързана с характерните черти на съответното лице. Ако се доразвие идеята му, изглежда възможна връзката между определени групирания на планетите и определени зодиакални знаци, въпреки че Джоунс свързва теорията си само с подреждането на планетите.

Групирането на планетите вероятно може да подпомогне различаването на отделните представители на едни и същи знаци – напр. човек, в чийто хороскоп е силно подчертан знакът Везни, сигурно още по-внимателно и предпазливо би обсъдил всички “за”и “против”, ако хороскопът му е и във вид на “балансьор”. Белезите на “амбразурата”се изявяват при подчертаване на Водолей. “Блюдото”си пасва най-добре с Козирога; “Пачката”- с Рака; “Локомотива”- с Овена. Хороскоп под формата на “Пръски”, се нуждае от стабилизиращи отношения между планетите, ако са подчертани Близнаците или Риби те – тази групировка отговаря на белезите на двата знака.

ПРЪСКИ: Това подреждане се открива лесно. Познава се по това, че планетите заемат максимален брой знаци – за разлика от “Амбразурата”, където има поне един стелиум. Хората -Пръски “в най-добрия случай са широки специалисти, чиято цел е енциклопедичното знание. В най-лошия случай те разпиляват безцелно енергиите си и за тях се казва “на всяка манджа -мерудия”.

ПАЧКА: Според Джоунс, това е най-рядката форма на подреждане – планетите се разпределят в няколко съседни знака без празнини помежду си. Подреждането сочи специалиста, човека, който сигурно е твърде склонен да живее вътре в някакви тесни граници и да не ги напуска при мисленето. Който открие “Пачка”в хороскопа си, трябва да се занимава интензивно само с едно нещо, като по възможност не се опитва да поддържа многостранни интереси. “Пачката”често става научен работник.

ЛОКОМОТИВ: Името ни насочва към извънредно тежкото колело на локомотива, диалектично свързано с щангата, която го задвижва. “Локомотива”се нахвърля с размах върху проблемите и задачите, те притежават по правило извънредно голям енергетичен потенциал. Планетата, която “води”останалите по посока на часовниковата стрелка, е особено важна. Тя акцентира целия хороскоп. При тълкуване то трябва да се вземе преди всичко пред вид, че нейното разположение влияе като цяло хороскопа, във връзка със съответния дом.

БЛЮДО: Това подреждане има особена сила тогава, когато планетите са или всичките над или всичките под хоризонта, или пък са всичките отляво или отдясно на линията зенит – надир. “Блюдата”са крайно доволни от себе си и поради това и необщителни, те са склонни да трупат опит от преживявания. И тук много важна е водещата планета – Юпитер в симпатичен на него знак би могъл да помага и обратното – лошо аспектиран, Сатурн би пречил.

КОШНИЦА: При нея девет планети са разположени в полукръг, а десетата – “Особнякът”(индивидуалистът) образува дръжката. Такива хора употребяват цялата си сила за една единствена цел, която често се сочи от отделната планета. “Кошницата”се стреми на всяка цена да постигне целта си, тъй като в противен случай страда психичното му благополучие. Инстинктът за самосъхранение при този т (п е развит съвсем слабо.

БАЛАНСЬОР: При идеалния “Балансьор”трябва да има две балансирани, симетрични групи от по пет-шест планети в две срещуположни части на хороскопа. Все пак броят на планетите във всяка половина на хороскопа може да варира от две до осем. Във всички случаи свободното пространство между последните планети от всяка група, не бива да е по-малко от 60 ъглови градуси, т. е. да обхваща поне два знака. “Балансьорът”клони към това, да сравнява грижливо всички противоположни мнения по всеки въпрос – той гледа света през две различни гледни точки.

АМБРАЗУРА: Това подреждане не винаги е очевидно. Понякога наличието на голям тригон помага да се познае то. Този хороскоп издава индивидуалиста, който изобщо няма желание за регламентиран или организиран живот. Такъв човек винаги ще се опита да се изплъзне от рутината във всички нейни прояви. Той гледа с лошо око на всеки опит да бъде поставен в някаква категория, да му се лепне някакъв етикет със заглавие. Този негов темперамент го подтиква към нови и нови преживявания и открития.

Разбира се, не бива да се надценяват разположенията на планетите, описани по-горе. Но те могат да наведат на интересни мисли и да посочат евентуалните противоречия или възможности за компенсиране, когато типът хороскоп по подреждане на планетите е в конфликт с основните белези на подчертаните знаци. Примерни конфликти са комбинациите Дева – Амбразура; Близнаци – Пачка; Везни – Локомотив и др. Не бива да се пропуска и другата страна на въпроса – този конфликт би дал възможност на съответните хора да развият в характера си черти, които обикновено липсват на другите представители на техните зодии. В крайна сметка при съобразяване с всеки индивидуален хороскоп, горната теория може би помага при даване на съвет по отношение на професия, партньори и пр.