Помагало по астрология

Скъпи приятели,

Тези, които бяха на Курса по рождена астрология, вече ползват помагалото.
То е безценен помощник в процеса на следващите практически занятия.

Благодарни сме на всички, които ни помогнаха при създаването му.

Oттук може да свалите последната актуализация.