Kalium carbonicum (Kali-c)

Както казва Кент, много трудно е да се вникне в същността на лекарството Kali-c, както при пациента, така и в Материя Медика. Нямаме първоначалната картина на доказване, така че това, с което разполагаме е главно материал събиран от хомеопати, способни да наблюдават ситемно и внимателно. И все пак е много важно да се опитаме да разберем лекарството, тъй като то е много дълбоко действуващо и има дълготраен ефект, когато се предпише достатъчно рано, за да предотврати напредването на патологията до неизлечимите й стадии.

Пациентът Kali-c е отличаващ се човек, който е отдаден догматично на чувството си за дълг, което стига до едно стегнато, безкомпромисно състояние. Това е едно стегнато състояние, при което умът упражнява железен контрол върху преживяванията, поведението и емоциите. Такъв човек е принуден да дели нещата само на черни и бели, редни и нередни, добри и грешни. И външният им вид и държанието им е строго, коректно и разумно. Те са стоици, които никога не се оплакват, догматични, като по учебник за нормите на етикета. В областта на психологията, личността на Kali-c представлява картина на “анално-задържащ” тип личност. За този тип човек животът изглежда солиден, ясен и неизменен. Тези хора често стават полицаи, прокурори, преводачи, счетоводители – служби, при които рутината, точността и чувството за дълг са ценени.

В това отношение, пациентът Kali-c е прекалено “ментализиран”. Това не е в смисъл на философстване или умствена дейност и анализ, а по-скоро използването на ума като механизъм за контрол на емоционалните състояния, а и на физическите функции. Умът на Kali-c е систематичен, стегнат и със склонност към рутинна дейност. Той разцъфтява там, където нещата са ясно очертани, черно-бели, и при строго догматични функции и ситуации.

Такъв пациент може да изглежда за хората, като лишен от емоции, тъй като емоциите се изразяват по един ментализиран начин, но случаят далеч не е такъв. Вътрешно Kali-c може да бъде доста чувствителен, но той никога няма да го покаже. Ако да речем, споделите проблемите си с пациент Kali-c, отговорът му ще ви накара да си помислите, че това въобще не го интересува. Но след няколко дни може да ви изненада и да видите, че той тихичко е мислил за проблемите и е намерил разрешение. Такъв пациент страда мълчаливо и тихо, и може да бъде много уважаван заради достойнството и хладнокръвието, с които посреща трудностите. Например, една съпруга Kali-c може мълчаливо да понася изневерите на съпруга си. От друга страна, съпруг Kali-c може да направи ад живота на съпругата си, освен ако тя не се научи да оценява индиректния начин, по който този тип човек изразява чувствата си. Той може да изглежда напълно лишен от чувства, поради това, че контролира начина, по който ги изразява, но чувствата му може да бъдат много силни (за разлика, да речем, от Ph-ac u Aur, които са наистина мъртви и “неподвижни” в емоционалната сфера.

Ето по тези причини е много трудно за хомеопата да лекува пациент Kali-c Такъв пациент стоически ще игнорира проблемите си, докато не се стигне до критичен стадии. Когато все пак дойде при хомеопата, той отговаря на въпросите със едно сухо повдигане на раменете. Това е пациентът, който не ви дава никакви симптоми. Вие може да попитате дали се страхува от тъмнината и той може да ви отговори със едно свиване на раменете, което за вас означава, че има лека форма на страх, докато всъщност истината е, че той действително ужасно много се страхува от тъмното. Точно симптомите, които имат най-голямо значение за хомеопата, умствените и емоционалните, са симптомите, които пациентът Kali-c крие най-старателно. Това е една ситуация, при която опитният хомеопат умело и настойчиво трябва да “изтръгне” от пациента конкретни примери и реални образи от истинския живот, вместо само да записва информацията, която му предлага пациентът. Това може да бъде решаващо, тъй като ако оставите пациента Kali-c, състоянието му може да стигне до неизлечим стадии, преди да разкрие силата на емоциите си. Цената, която се плаща на физическо ниво за този умствен контрол може да се илюстрира със следния пример: всички приятели на една жена Kali-c признаха, че тя никога не е показала самосъжаление или отчаяние по време на дългогодишния период, в който съпругът L преди да почине е страдал от сенилност. По-късно, след като претърпява финансова загуба, тя получава бъбречни колики, които са лекувани алопатично с инжекции, а после рязко се влошава, развива застоен сърдечен порок и умира.

Този железен умствен контрол пречи на жизнената сила да използува своите най-важни канали за изразяване на симптоми на умствено и емоционално ниво. Затова симптомите се насочват към физическото ниво с голяма разрушителна сила, като засягат по-специално вътрешните жизнено-важни органи и по-долните части на тялото. Умственото подтискане е толкова крайно, че то като че ли деформира структурите на тялото; даже ми се струва, че този краен умствен контрол деформира структурата на самите клетки. Има деформации на костите, на гръбнака и на ставите.( Kali-c е почти типичен за деформиращ артрит).

Прекаленият умствен контрол най-често вкарва симптомите в слънчевия сплит. Ако въобще признае нещо за някакво чувство, той ще го опише като идващо от стомаха – тревога, страх, даже шок от заобикалящата го среда. Кент дава описание на това състояние: “Едно особено състояние при Kali-c е чувството на тревога, което се усеща в стомаха, като че ли е страх.” Една от първите ми пациентки го изрази по по-добър начин, отколкото е в книгите. Тя каза: “Докторе, не зная как и защо аз не изпитвам страх като другите хора. При мен той е тук.” (в епигастриума – в горната част на стомаха). Ето това е впечатляващо, това е особено. Не след дълго се случи така, че открих при пациента друга черта на Kali-c Поради известна непохватност от моя страна, с коляното си закачих стъпалото на пациента, което се подаваше извън леглото и той извика “Ох!” . Точно така, това беше Kali-c, защото вие ще откриете, че пациентите Kali-c се страхуват и всичко отива в стомаха им. Когато докоснете кожата им има тревога, страх или мрачни предчувствия, които се усещат в областта на стомаха. Спомням си за една пациентка, която ми разказа, че всеки път, когато си ляга получава усещането, като че ли някой я е ударил в слънчевия сплит; и усещането било толкова силно, че L се налагало да става и да се разхожда, докато не премине. Едно друго лекарство, което има много подобно усещане е Mezereum; то също чувства силна тревожност в стомаха, но при Mezereum тревогата тръгва от стомаха и после обхваща целия организъм, като кара пациентът да се чувства като че ли умира.
Така ние виждаме, че пациентът Kali-c е много чувствителен към емоции и към промени в заобикалящата го среда, но подържа строг контрол върху начините, по които се изразява тази чувствителност. Поради тази причина, ние виждаме, че при Kali-c има едно силно безсъние. Сънят е времето, през което умственият контрол естествено отслабва, нещо, което е трудно за пациент Kali-c Такъв човек може да изкара седмици без да спи и все пак вие не можете да намерите някаква определена причина за това безсъние; пациентът отрича да има тревоги, умът му да е превъзбуден или да е чувствителен към шума. Това е просто нежелание да се отпусне. Даже човек може да, допусне, че пациентът, който има такъв високо организиран, систематичен, подреден живот, очевидно лишен от стрес, всъщност така ефективно съхранява енергията си, че като че ли просто няма нужда от сън. Но, все пак, пациентът страда от липсата на сън, тъй като се наспива рядко. Kali-c е едно от лекарствата, което най-ярко изразява симптома “Неободряващ сън” ( както Nux-v, Lyc, Sulph, Phos, Nit-ac, Magn и Lach, но по различни причини).

Характерно за Kali-c е, че симптомите се влошават между 2 и 4 -5 часа след полунощ. Безсънието, кашлицата, сърдечната диспнея, всички те се влошават по това време на нощта. В тези часове контролните механизми на ума са най-отслабени. Когато контролът е отслабен, силата на симптомите се засилва – и от това той се събужда с характерното влошаване между 2 и 5 часа сутринта.
С напредването на патологията на ума, пациентът Kali-c става много раздразнителен. Това отново е раздразнителност, която изниква от чувството за коректност, чувството за дълг, от догматизма. Пациентът Kali-c има точна представа за това, какво е “правилно” или какъв е “правилният начин да се извърши нещо” и не търпи никакви отклонения от това. Това е едно сковано състояние на ума. По този начин, той отказва да приеме болестта си; симптомите като че ли го дразнят, а в последствие го правят свадлив и крайно раздразнителен. Съпругата, която вътрешно се тормози от изневерите на съпруга си няма да му направи сцена за това; ще се ядоса и ще се скара с него за някакви дребни неща, че нещо не е направил в къщи, или за това как се отнася към работата си. Ако един прокурор Kali-c реши, че подсъдимият е невинен, той ще внесе случая при по-вишестоящите органи и няма да приеме никакви доводи, политическо влияние или необходимостта от пример за назидание; пациентът Kali-c по-скоро ще рискува кариерата си, отколкото да направи компромис с чувството си за дълг, дори, ако това означава да стигне до крайност.

С напредването на патологията, ние виждаме да се проявяват по-отчетливо много страхове и тревоги, които преди са играли малка или незабележима роля в живота на пациента. Естеството на страховете представлява неспособността на Kali-c да се справя с чувството за несигурност или потенциалната загуба на контрол. Може да има и страх от загуба на контрол при известни обществени прояви, при които той не е добре запознат със социалната си роля. Има силен страх от тъмно, страх от бъдещето и страх от предстояща болест. Това не е толкова хипохондрична тревога за здравето, колкото страх от неизвестността при едно боледуване; болестта е нещо, което той самият не може да контролира. Има страх от призраци и това е естествено, тъй като те представляват царството на нематериалното, чието съществуване той категорично е отричал преди това.

За разлика от много други лекарства, патологията на ума при Kali-c рядко стига до обезумяване. Контролът на ума при Kali-c не може лесно да се загуби до такава степен. Вместо това пациентът ще бъде повален от тежко заболяване на някой от жизнено важните органи. Като че ли умът е натикал патологията с такава сила на физическото ниво, че важните органи отстъпват преди умът да дегенерира до степен на безумие. Интересно е, че два от главните органи, които биват засегнати от патологията на Kali-c са главните органи за пречистване на организма – бъбреците и белите дробове. Като че ли ригидността, негъвкавостта и прекаленото чувство за порядъчност са предизвикали увреждане на бронхиалните лигавици и гломерулите при опита им да задържат токсините, чието съществуване в организма е недопустимо за пациента Kali-c

Разбира се увреждането на бъбречните функции води до добре познатите за Kali-c отоци. Има подпухване около очите, и на долните и на горните клепачи. Най-характерното е подувания, които приличат на малки торбички във вътрешната част на горните клепачи.

При дробовете наблюдаваме голям брой заболявания, от бронхит до пневмония, даже и туберкулоза. Кашлицата е много силна и раздира цялото тяло, тя е непрекъсната с давене и повръщане като най-силно се влошава между 2 и 5 часа сутринта. Влошава се и от течение.

При Kali-c може също да бъдат засегнати черния дроб и сърцето до най-крайна степен, и то най-вероятно поради това, че е била дадена възможност на патологията да стигне твърде далеч, преди тя да бъде призната. По повод на това трудно за разпознаване напредване на патологията в жизнено важните органи, Кент пише: ”Като погледна назад виждам доста случаи с тежки заболявания на сърцето, които аз бих могъл да предотвратя с Kali-c, ако познавах по-добре случая от самото начало. Тези случаи са коварни. И трябва още в ранните стадии да се видят черти, които да ни подсетят да дадем Kali-c, преди пациентът да стигне до състояние, в което няма да може да се излекува. Настъпва един срив при организма, а после и органични промени и преглеждате отново тези случаи и си казвате, че ако бяхте видели в началото на случая, това което виждате сега, пациентът сигурно е щял да бъде излекуван. Ние научаваме началото на лекарствата, така както научаваме началото на болестта. Хубаво е всеки хомеопат да се върне назад и да прегледа случаите си, при които се е провалил, да разгледа началните им стадии и с какво те са се характеризирали. Разбира се, това ще му бъде толкова приятно, колкото аутопсията за алопатите от старата школа.”

Има много остри и различни симптоми при стомашно-чревния тракт. Голямо натрупване на газове, редуващи се запек и диария, но най-характерни са много болезнените хемороиди.

Пациентът Kali-c е изключително чувствителен дори към най-слабото течение. Толкова е чувствителен към течение или към най-слабото движение на въздуха в къщата, че той може да ходи от стая в стая за да се опита да намери източника на това течение, което едва ли се усеща от другите хора, а и няма никакво значение за тях.

Когато срещнете пациент с такава изключителна порядъчност и контрол на ума, че е трудно да се появят симптомите, можете да стигнете до лекарството само от наличието на тази есенция, като ще потърсите наличието на някои от другите ключови симптоми, които са известни за Kali-c – влошаването между 2 и 5 часа сутринта, изключителната чувствителност към течение, подуването на вътрешния ъгъл на горните клепачи, тревогата, която чувства в стомаха, патологичните състояния на жизнено важните органи, а също и силното желание за сладко.

Съществените качества на Kali-c може да ни напомнят други лекарства, с които то се свързва. Разбира се човек не може като изучава Kali-c да не си помисли за Nux- v Все пак Kali-c се различава от Nux-v по своята есенция. Пациентите Nux-v са много амбициозни и импулсивни, докато Kali-c е доволен да бъде оставен в своя еднообразен, подреден свят; ще стане раздразнителен, само когато нещо противоречи на чувството му за ред и коректност, а не поради неосъществени амбиции като Nux- v Но въпреки това много често след като един пациент се е повлиял добре от Kali-c се случва да премине в състояние на Nux-v Друго лекарство, което може да последва след Kali-c, е Phos, особено след като твърдостта на Kali-c се е размекнала достатъчно, за да позволи на по-ефирната чувствителност и страхове на Phos да се проявят.