Astrolog 7.1

Свалете си програмата Astrolog 7.1 (с десен бутон на мишката – Save target as) и я стартирайте. Тя прави автоматично директория c:\\astrolog, където инсталира програмните файлове. В същата директория можете да съхранявате и хороскопите, които правите. Ако искате, променете диска от C на D. После свалете шрифта Astro.TTF (с десен бутон на мишката – Save target as) и го инсталирайте (с десен бутон на мишката – Install). Ако не инсталирате този шрифт, вместо планети ще се показват букви. За подробности четете Help файла в меню Help – Open Documentation.

След това запишете файла Astrolog.as (с десен бутон на мишката – Save target as) с географски координати за България, София, и някои други корекции. Копирайте този файл в директорията astrolog на мястото на оригиналния. Ако държите да се показват по подразбиране координатите на вашия град, в меню Info – Set chart info в най-долното поле Location напишете името му на латиница (поне първите 3 букви) или името на най-близък по-голям град. Изберете го от предложенията (да стане в синьо) и цъкнете Apply info, след което ако трябва цъкнете Nearby cities и ще се покажат още градове, изберете си този, който е най-близо, цъкнете пак Apply info, после в поле Daylight saving? изберете Yes ако искате да показва лятно часово време или No ако искате да показва стандартното време, после цъкнете ОК (все едно правите хороскоп), след което от меню File – Save settings съхранете настройките (ще ви пита дали да промените astrolog.as – отговорете Yes). По принцип не е нужно да променяте координатите, защото разликите в тях за България са малки, а хората рядко си знаят часа на раждане с голяма точност.

Като стартирате програмата, се отваря хороскоп за \”сега\” – проверете дали часът съвпада с часа на компютъра ви. Ако не, проверете дали компютърът ви е настроен за съответното място, където живеете (напр. България) и ако не е , настройте го. Или от меню Info-Default Chart Info – Correction for now пишете + или – толкова минути, докато съвпадне с времето в компютъра. Когато постигнете желания резултат съхранете настройките от меню File – Save Settings с име Astrolog.as (презаписване върху стария файл).

За да направите хороскоп, изберете от менюто Info – Set chart info.

За да съхраните хороскоп, изберете от менюто File – Save chart info. Можете да съхраните файла с име и разширение, с точка (.) между тях, например Елисавета.Димитрова или elisavetа.dim.

За да отворите хороскоп, File – Open Chart.

За синастрия (сравняване на хороскопи) първо направете и съхранете хороскопите на двамата души, чиято съвместимост ще оценявате. После ги отворете: File – Open Chart и File – Open Chart #2. После с бутон “с” на клавиатурата (на латиница) хороскоп #2 се изобразява върху хороскоп #1. Вижте в кои домове на хороскоп #1 попадат планетите от хороскоп #2, както и какви аспекти правят с планетите на партньора.

За композитен хороскоп, след като сте отворили двата хороскопа, изберете Info – Composite chart. Композитният хороскоп е хороскоп на самата връзка, т.е. на “съществото”, което носи по нещо и от двамата партньори, но е като че ли самостоятелно трето нещо. Това понякога обяснява защо хора с лоша синастрия, направо несъвместими, успяват, когато са заедно, и защо на някои двойки не им върви заедно, въпреки че са съвместими според синастрията.

За да усвоите максимално възможностите на програмата се включете в обучението \„Работа с компютърна програма АСТРОЛОГ\”, където най-подробно се разглеждат всички детайли на програмата. Обучението е в рамките на 2 часа. Цената на човек е 20 лв. и се провежда при група от най-малко пет човека.

Приятна работа!

А ако искате, посетете страницата на автора.