Безкраен бонус

Последното възнаграждение за създаване на истински стабилен бизнес, което AquaSource предлага и като признание за величината на своите най-утвърдени лидери, е Безкрайният бонус. Той се изплаща като процент от Вашия личен CPV и от този на цялата Ви организация.

За да се квалифицирате е необходимо да се защитите като Екзекутивен Директор или по-високо ниво и да имате изискваните “Директорски точки”. Те се получават за всеки активен (т.е. постигнал 80QPV/1600 или 2000 QGV през месеца) Директор във Вашата организация (в рамките на първите четири поколения). Получените Директорски точки зависят от оборота на съответните Директори в мрежата Ви. Този оборот варира в зависимост от това в коя държава е регистриран Директорът, тъй като изискванията на АкваСорс са съобразени със стандарта на живот и особеностите на бизнеса в съответната страна.

Активните Директори до 4 поколение в мрежата Ви от България, Македония, Хърватия и Гърция Ви носят по 40 т., от Великобритания – по 50 т., от Русия – по 65 т., от Финландия, Швеция и Естония – по 100 т.

Екзекутивен
директор
Екзекутивен
директор 1*
Екзекутивен
директор 2*
Екзекутивен
директор 3*
Директорски точки

1500

4000
8000
12000
Безкраен бонус
1%
2%
3%
4%

Например: Когато се защитавате (и получавате комисиона) като Екзекутивен Директор, Вие можете също така да получите 1% Безкраен бонус, ако имате 1 500 Директорски точки.

Подчертаваме, че това е отделен бонус към комисионата, което означава, че получавате Безкраен бонус от цялата си организация, освен ако някой от организацията Ви също не получава Безкраен бонус, в този случай ще получите разликата. Така, ако Вие се квалифицирате да получавате 3% Безкраен бонус и някой във Вашата организация се квалифицира да получава 1% Безкраен бонус, Вие ще получите (3-1) = 2% от неговата организация и 3% от останалата част от Вашата организация.

Директорски бонус
плюс Безкраен бонус
Екзекутивен
директор
Екзекутивен
директор 1*
Екзекутивен
директор 2*
Екзекутивен
директор 3*
1. поколение

10% + 1%

10% + 2%
10% + 3%
10% + 4%
2. поколение
7% + 1%
7% + 2%
7% + 3%
7% + 4%
3. поколение
5% + 1%
5% + 2%
5% + 3%
5% + 4%
4. поколение
1% + 1%
2% + 2%
3% + 3%
4% + 4%
всички следващи
поколения
1%
2%
3%
4%