Тахиони

Енергията, която може да спаси живота ви!

Тахионите са елементарни частици, движещи се по-бързо от светлината. Според физиката те са носители на универсалната космична енергия, която предшества енергията на светлината. Тахионите притежават невероятна лечебна сила! Научете за ползите от тях и как да привличате тахионна енергия, за да помагате на себе си и другите при лечение и възстановяване на физическо, душевно и духовно ниво.

Тахионизацията е процес, който реструктурира веществото на субатомно ниво и превръща тахионизираните субстанции в антени за тахиони. Могат да се тахионизират храни, вода, билки, витамини и други биоактивни субстанции за вътрешен прием, както и най-различни предмети за външно приложение – например кристали, облекло, спално бельо, бижута и даже боя за стени.

Когато приемаме вътрешно тахионизирани храни или биоактивни препарати, те се усвояват от всички клетки или от клетките на точно определени тъкани и органи-мишени. Въпросните клетки стават антени за тахиони и привличат тахионна енергия към нашето биополе. По този начин приемането на тахионизирани храни води до регенерация, балансиране и хармонизиране на организма отвътре и ни превръща в свръхпроводници за универсалната тахионна енергия.

Когато прилагаме тахионизирани субстанции външно, ние привличаме тахионна енергия към определени области на тялото си и даже към цели помещения. Някои тахионизирани продукти образуват дифузен тахионен облак, а други концентрират и насочват тахионите под формата на мощни потоци в определено направление, според нуждите

Ползите от тахионите могат да се обощят, както следва:

  • на физическо ниво: намаляване на стреса, успокояване на болката, балансиране, хармонизиране и регенериране на организма, възстановяване на всички клетъчни структури и обръщане на ентропията – тоест подмладяване,
  • на енергийно ниво: подравняване и възстановяване на чакрите и връщането им към естественото им първоначално състояние на вертикалност, вследствие на което човек се превръща в свръхпроводник и предавател на универсална енергия,
  • на духовно ниво: възстановяване на хармонията с божествените енергии, разширяване на съзнанието и ускоряване на собствената еволюцията, както и на еволюцията на планетата.

Можете да научите повече за тахионите тук.

Човек представлява сложна система от фини организиращи енергийни полета (ФОЕП). На физическо ниво всяка клетка и всеки орган съществуват благодарение на своите ФОЕП. Същшото важи и за останалите нива – емоционално, умствено и духовно. Общото ФОЕП поддържа като цяло човека жив и здрав (или болен) на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво.  Чрез тези полета тахионната (универсална) енергия се усвоява и преобразува в съответните честоти и вибрации, харакитерни за дадените клетки и органи, както и за човека като цяло.

Тахиони и Енергиен Континуум

Когато човек е здрав и в добра форма, той лесно възприема тахионната енергия. Когато обаче неговите ФОЕП се увредят – например от болест, травма или неправилен начин на живот и хранене – те не могат да провеждат правилно жизнената сила към съответните структури – например, черен дроб – и така се получават хронични болести, остаряване и даже смърт. при болестите увреждането е във ФОЕП на засегнатите органи и системи, а при смъртта – в общото ФОЕП. съответно след като чове умре, негоеото ФОЕП вече не поддържа телата му в едно цяло и постепенно те се разпадат. Органите още известно време са цизнеспособни, но и техните полета бързо се разрушават и започва разлагането.

Как да възстановим своите ФОЕП? – Има само 2 начина: чрез биогенни храни и чрез тахионизирани продукти, които дават възможност за по-голям приток на тахионна енергия (универсална енергия), която се преобразува в жизнена сила. Най-добре е да се използват и двата метода едновременно.

Защо се намалява способността на ФОЕП да усвояват тахионна енергия? – Поради 2 причини:
1. Решение на Висшето АЗ да обърне внимание на човека върху даден проблем
2. Неправилно хранене, стрес, пресилване и пр.