Astrolog 6.1

Свалете си програмата Astrolog 6.1 (с десен бутон на мишката – Save target as) и я стартирайте. Тя прави автоматично директория c:\\astrolog, където инсталира програмните файлове. В същата директория можете да съхранявате и хороскопите, които правите. Ако искате, променете диска от C на D.

След това запишете файла Astrolog.as (с десен бутон на мишката – Save target as) с географски координати за България, София, и някои други корекции. Копирайте този файл в директорията astrolog на мястото на оригиналния. Не е нужно да променяте координатите, защото разликите в тях са малки, а хората рядко си знаят часа на раждане с голяма точност. Ако все пак решите да ги сменяте, просто ги редактирайте за вашия град.

Като стартирате програмата, се отваря хороскоп за \”сега\” – проверете дали часът съвпада с часа на компютъра ви. Ако не, проверете дали компютърът ви е настроен за съответното място, където живеете (напр. България) и ако не е , настройте го. Или от меню Info-Default Chart Info – Correction for now пишете + или – толкова минути, докато съвпадне с времето в компютъра. Когато постигнете желания резултат съхранете настройките от меню File – Save Settings с име Astrolog.as (презаписване върху стария файл).

За да направите хороскоп, изберете от менюто Info – Set chart info.

За да съхраните хороскоп, изберете от менюто File – Save chart info. Можете да съхраните файла с име и разширение, с точка (.) между тях, например Елисавета.Димитрова или elisavetа.dim.

За да отворите хороскоп, File – Open Chart.

За синастрия (сравняване на хороскопи) първо направете и съхранете хороскопите на двамата души, чиято съвместимост ще оценявате. После ги отворете: File – Open Chart и File – Open Chart #2. После с бутон “с” на клавиатурата (на латиница) хороскоп #2 се изобразява върху хороскоп #1. Вижте в кои домове на хороскоп #1 попадат планетите от хороскоп #2, както и какви аспекти правят с планетите на партньора.

За композитен хороскоп, след като сте отворили двата хороскопа, изберете Info – Composite chart. Композитният хороскоп е хороскоп на самата връзка, т.е. на “съществото”, което носи по нещо и от двамата партньори, но е като че ли самостоятелно трето нещо. Това понякога обяснява защо хора с лоша синастрия, направо несъвместими, успяват, когато са заедно, и защо на някои двойки не им върви заедно, въпреки че са съвместими според синастрията.

За да усвоите максимално възможностите на програмата се включете в обучението \„Работа с компютърна програма АСТРОЛОГ\”, където най-подробно се разглеждат всички детайли на програмата. Обучението е в рамките на 2 часа. Цената на човек е 20 лв. и се провежда при група от най-малко пет човека.

Приятна работа!

А ако искате, посетете страницата на автора.