Коластра – имунни фактори

Тъй като началото на почти всички инфекциозни или дегенеративни заболявания, вкл. рака и сърдечните болести се предшества или придружава от понижена функция на имунната система, силната подкрепа, която коластрата й оказва, може да помогне за предотвратяване на тези опасни състояния. Тя съдържа мощни имунни фактори (имуноглобулини, лактоферин, цитокини и интерферон), които работят за възстановяването на ефективността на имунната система.

Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40 % от протеините в нашия кръвен серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A, D, E, G и M. Всеки има своя собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. Те се появяват в телата ни поотделно или заедно в различни комбинации. Всеки вид може да се прикрепя, прониква, унищожава или обезврежда специфичен антиген. Коластрата съдържа всичките пет имуноглобулини. IgA е открита в кръвния серум и слюнката, сълзите и лигавиците. IgG (най-изобилният имуноглобулин, съдържащ се в кравешката коластра), циркулира в лимфната и кръвоносната системи, където спомага за неутрализиране на токсините и други нежелани пришълци. IgD и IgE са силно антивирусни и IgM е мощно оръжие срещу бактериите (антибиотик).

Коластрата съдържа също така и PRP (богати на пролин пептиди), които според медицинските изследвания помагат за засилване на слабата имунна система. PRP помагат за възстановяване на тимусната жлеза до оптимална функция. Тимусът произвежда жизненоважните Т-клетки, които се борят с вирусите и антигените. PRP, открит в коластрата, също подпомага за балансиране на свръхактивната имунна система, срещана при автоимунните заболявания – състояния, при които тялото на практика се самоатакува. Това прави коластрата изключително ефективна при болести като синдрома на постоянната умора, фибромиалгия, множествена склероза, ревматоиден артрит, лупус (кожна туберколоза) и склеродерма.

Коластрата съдържа и лактоферин, който е мощен широкоспектърен антибиотик и антивирусен агент (фармацевтичните антибиотици нямат ефективност срещу вирусите). В едно от последните изследвания в Холандия лактоферинът се доказа като силен инхибитор за HIV-1 вируса, главният причинител на СПИН. Той също така съдържа антитела срещу широк кръг бактериални, гъбични и протозойни патогени. Плюс това, лактоферинът е силен антиоксидант, който инхибира вредните ефекти от свободните радикали.

Биологичната ефективност на коластрата може сериозно да пострада, ако не се добива и изсушава правилно. Излишната топлина е изключително вредна (вкл. високите температури, които се получават в процеса на таблетиране – ето защо за предпочитане са капсулите). Бъдете сигурни, че сте избрали коластра от крави, отглеждани на свобода и хранени само със зелена трева без пестициди, антбиотици и хормони. Изкуствените хормони, антибиотиците и другите токсични химикали могат да намалят ефективността от продукта и да доведат до нежелани последици за човека, вземащ коластра. Помнете, че “фабриката”, която произвежда коластрата, е самата крава – ако тя е замърсена с токсини, хормони, химични лекарства и т.н., коластрата също няма да бъде чиста.