Съвет, свързан с представянията

Преди тридесет и седем години отидох на първата си презентация на възможности. Всичко, което мога да си спомня от тази среща са два отзива, дадени от дистрибутори. Първият отзив бе от една монахиня. Вторият отзив бе от един дистрибутор, който разказа как баща му никога не вярвал в успеха му.

Не си спомням почти нищо от презентацията – нито компенсационния план, нито качествата на продукта, нито историята на фирмата, нито дори лицата на главните оратори. Всичко, което помня са два отзива.

Поуката е: Не се безпокойте особено за информацията във вашата презентация. Вашите гости ще запомнят само едно или две неща. Така че защо не им създадете незабравими спомени, свързани с ползите от някои продукти или с възможностите за успех?