Ниво 3: Прогностична астрология

Курс по прогностична астрология
Науката да следваш пътя си

Важно: За да получите информация за следващите дати на провеждане на астрологичните ни курсове, моля абонирайте се за нашия Астро-бюлетин (формата вдясно, ако разглеждате сайта от компютър, или под статията, ако гледате от смартфон). Така същевременно ще получите безплатно книгата на д-р Найденов “Ключови думи в астрологията”.

Ако в момента предстои провеждането на този курс, можете да се запишете и да платите таксата тук.

Първи ден: Прогресии и транзити

09,00-10,30: Първични дирекции (градус=година), вторични прогресии (ден=година), транзити. Разлика между тях. Други прогресии: ден=месец, ден=седмица, ден=ден. Прогресии към Асц, МС и върховете на домовете. Конверсии.

11,00-12,30: Правила за тълкуване на дирекциите и прогресиите. Прогресии на и към Слънцето и Луната, личните, колективните и трансперсоналните планети

12,30-13,30: Обедна почивка

13,30-15,00:Транзити на планетите към Асц, МС, домовете и планетите. Транзитни аспекти. Транзити на управители на домовете.

15,30-17,00: Астрологични планетни цикли. Комбиниран цикъл на живота.

Втори ден: Слънчево завръщане. Комбиниране на методите. Практически примери.

09,00-10,30: Слънчево завръщане. Изчисляване. Разположение на ъглите и домовете във връзка с географските координати. Релокационна карта. Подчертаване на хемисфери, квадранти, полярности, модалности, елементи. Аспекти.

11,00-12,30: Основни принципи на тълкуване на планетите в картата на слънчевото завръщане.

12,30-13,30: Обедна почивка

13,30-15,00: Обобщение. Цялостен подход към разбирането на тенденциите в живота. Комбиниране на методите за по-добро разбиране на влиянията

15,30-17,00: Практически примери

Цена за участие: 120 лв.

За да получите информация за следващия курс, моля абонирайте се за нашия бюлетин.