Обучение по мрежов маркетинг за дистрибуторите от мрежа “Анхира”

Скъпи дистрибутори, добре дошли в отбора!

Благодарим ви, че се отнасяте сериозно към своя бизнес с АкваСорс!

Изпращането на данните Ви е успешно. Поздравления – без съмнение Вие сте една от изгряващите звезди в нашия екип! Това, че се записахте за обучение по мрежов маркетинг показва, че наистина сте решени да успеете!

Следващата стъпка е да се уверим, че данните, които току-що ни дадохте, са точни. Ще се свържем с Вашия Директор и след като той потвърди, че Вие сте част от екипа му (неоткъсната му група), ще започнем Вашето обучение.

Това се налага, тъй като предстои да бъдете допуснати до “вътрешния кръг” на Европейска мрежа “Анхира” и да Ви дадем възможност да ползвате нашата система за обучение. Тази система не се предлага на външни хора – те би трябвало да се обърнат към своята спонсорска линия, която определя насоките на работа за тях.

Скоро ще получите на оставения от Вас имейл своето потребителско име и паролата си за форума на Анхира, с които можете да влизате в специалната класна стая за обучение в Интернет. Там ще имате постоянен достъп до интересуващите ви уроци, помагала и материали.

Освен това, ще ви изпращаме по имейл уроци по мрежов маркетинг в точно определена последователност. За да сте сигурни, че ще получавате тези имейли, трябва да добавите имейл адреса peter@anhira.com в своя „бял списък” (white list), т. е. да дадете указания на филтъра за нежелана поща (спам) да приема писмата от нас като желана поща.

Може да се наложи отначало да потърсите нашите писма в папката за нежелана поща. Ако те са попаднали там, укажете на имейл програмата си, че писмата от адрес peter@anhira.com са желани.

Добре е да копирате текста на тази статия и да го запазите за справка. А още по-добре е да създадете специална папка “АкваСорс” на своя компютър и там да съхранявате всички уроци, които Ви пращаме, за да имате бърз и лесен достъп до тях. Така ще можете да ги изпращате на своите нови дистрибутори.

Щом сте стигнали до тази страница, значи притежавате добра компютърна грамотност. Препоръчваме Ви да помагате на всеки нов член на мрежата си да се регистрира за обучение, а ако тя или той нямат имейл адрес, да им помогнете да си открият такъв. Много важно е информацията да тече свободно до всички от екипа, а това става най-лесно по имейл. Затова във Ваш интерес е да се погрижите всички Ваши бизнес партньори да получават възможно най-бързо обучение, подкрепа и информация от нас, Вашата горна спонсорска линия.

Пожелавам Ви успех!

д-р Петър Найденов,
лидер на Европейска мрежа “Анхира” –
най-успешната структура в АкваСорс.