Phosphoricum acidum (Ph-ac)

Ph-ac се характеризира с голяма слабост и изтощение, което започва на емоционално ниво и преминава последователно на физическо и умствено. Продължителна скръб или силна скръб са обикновено причините, които провокират това състояние. Моята практика в клиниката не потвърждава описанието на Кент, че умственото отслабване е първото патологично състояние при Ph-ac При пациентите, които съм наблюдавал, отслабването като че ли засяга първо емоционалното ниво, с последователно преминаване към физическото или умственото ниво, в зависимост от наследствените слабости на организма.

На даден етап вътрешни и външни дразнители могат да причинят слабост при всеки индивид, било то на физическо, емоционално или умствено ниво. Точното ниво на уязвимост е строго индивидуално за всеки човек. Специфичната слабост на Ph-ac започва на емоционално ниво. Обратно, две други киселини засягат първо другите нива; Picric acid е начело на всички лекарства по податливост към умствено отслабване, докато Mur-ac се характеризира главно с мускулно отслабване.

Обикновено, в историята на заболяването на Ph-ac има някаква скръб. Това може да е скръб от дребно естество за продължителен период от време, а може и да е внезапна голяма скръб. При Ph-ac не е наложително скръбта да е много силна; да речем Ign се нуждае от по-силен шок от Ph-ac, за да развие патология. Характерно за пациентите Ph-ac е, че страдат мълчаливо – би трябвало да се впише в курсив в Реперториума под рубриката “ Тиха скръб” (Silent Grief), заедно с Ign, Nat-m и Puls Първоначалната реакция на пациента е едно омекване или лек спад на емоционално ниво. Това впоследствие води до емоционална индиферентност. Пациентът се изолира, иска да бъде оставен сам, както Sep Изолирането му личи дори в склонността му да спи с лице към стената.

Когато пациентът е засегнат по-дълбоко от скръб, емоционалното ниво става напълно “ замразено”; няма никакво емоционално вълнение. Такава дълбока неподвижност обхваща емоционалното ниво, че пациентът не е в състояние да реагира, като че ли организмът не получава никакви дразнители. Самият пациент усеща, че е лишен от емоционалността си, въпреки че това все още не е забелязано от хората около него. Точно както има неподвижност и студенина на физическо ниво, по същия начин няма и никакво раздвижване на емоциите. Това състояние е подобно на това при Aur и Sep При Aurима една дълбока вътрешна тишина, едно замиране, но то се дължи на дълбока депресия. Пациентът Aurсе е предал, но все още има емоции; това не е истинска апатия. При Sep има апатия, но тя е настъпила главно поради неутрализирането на противоположни сили, отколкото от слабост предизвикана от скръб; пациентите Sep може да не изпитват емоции в ежедневния си живот, но те могат бързо да бъдат възбудени, ако към тях се подходи по специфичен начин. От друга страна, пациентите Ph-ac не могат да бъдат възбудени, те не реагират на никакви дразнители.

Могат да настъпят драматични промени в личността на пациенти, които са преживяли силен шок, например внезапната и неочаквана загуба на любим човек. При такива обстоятелства физическото ниво може да бъде подминато; вместо това защитният механизъм отговаря с емоционална парализа или неподвижност. Човек, който е бил енергичен и пълен с живот се затваря в себе си. Това не се дължи на истинска депресия, а по-скоро на неспособност на емоциите и ума. Такъв пациент няма желание нито да живее, нито да умре. Къщата му е в безпорядък и боклук се трупа на пода, но той няма желание да се помръдне. Може да има мисли за самоубийство, но той няма сила наистина да го извърши.
След първоначалното повлияване на емоционално ниво, дегенерацията може да се придвижи или към физическото ниво, при пациенти със сравнително здрав организъм, или към умственото ниво при онези с много слаб организъм, преживели неочаквана загуба. Ние ще започнем с разглеждането на случаи съсредоточени главно на физическо ниво, когато са отишли да се консултират с хомеопат. Много често разказът ще започне така: “ Аз бях много добре, съвсем здрав и енергичен до преди една година, но от тогава непрестанно се влошавам”. Пациентът лесно се уморява, докато преди това е бил с доста добра издръжливост. По-нататък в разговора вие разбирате, че пациентът е страдал тихо и продължително време. За повечето хора, силата на скръбта може да изглежда недостатъчна, за да обясни силата на последвалото влошаване. Жена може да се оплаква, че мъжът L обръща прекалено голямо внимание на майка си или че тя отдавна подозира мъжа си в изневяра, но не е казала на никого за своите подозрения.
По време на физическото влошаване, може да има най-различни симптоми. Косата започва рязко и бързо да окапва. Зрението може да отслабне. Може да се появи главоболие, особено в слепоочието, с обилно изпотяване (това се среща също и при Gels, който също се чувства много уморен физически). Често може да чуете, че се е появила с нищо необяснима ниска температура. Подобно на Ign, често има желание да поема дълбоко въздух. Може да има газове. Често има млечна урина, като малки съсиреци, особено в края на уринирането. Също така може да има безразличие към секса, импотентност и преждевременно семеизпразване.

Сухотата е общ симптом при Ph-ac Има сухота в очите и носа. Устата може да е суха с горчив вкус. Обикновено има желание за плодове, сочни и освежителни неща, като че ли пациентът е дехидратиран.

Вземайки предвид крайното физическо изтощение, физическата инертност, окапването на косата, промяната в силата на зрението, дехидратирането и сексуалната слабост, човек може да предположи, че основният аспект на патологията на Ph-ac произлиза от понижено действие на ендокринната система, особено надбъбречната и половите жлези. По същия начин картината може да се сравни с известното клинично състояние на метаболитна алкалоза.

В стадия на физическо влошаване се появяват няколко емоционални и умствени симптоми. Може да има само тиха скръб, а възможно е и наличие на страх от височини или виене на свят на високи места. Пациентът предпочита да е сам и може да има апатия в известна степен.

По време на физическото влошаване би могло да бъде много трудно да се избере Ph-ac като точното лекарство. Има голям брой лекарства, които биха могли да покрият картината с изтощението и другите физически симптоми, включително Helonias, Mur-ac и други. Като основни показатели в такива случаи ще трябва да имате предвид следните физически симптоми, които са най-характерни за Ph-ac: слабост в тялото, дехидратиране, желание за плодове и сочни неща, понижена сексуална енергия и окапване на косата.

Следващият стадий в развитието на патологията, както при пациенти с постепенно развитие след продължителна скръб или при хора, при които внезапен силен шок е проникнал веднага на емоционално ниво, е отслабването и дегенерацията на умствените способности. Характерно за лекарството е първите симптоми, които се появят, да бъдат силно забравяне и отслабване на паметта, особено за думи. След като зададете въпрос, пациентът ви поглежда с празен поглед и накрая след минута или две ви отговаря. Въпросът прониква в ума на пациента Ph-ac, но той или тя не е в състояние да намери точните думи за отговора. Това е различно от процеса, който се наблюдава при Merc, който също забавя отговора си; бавността на Merc се дължи на това, че и умът не разбира лесно въпроса, а пък му трябва много време да намери точния отговор. Phos е едно друго лекарство, което забавя отговора си, но това е от раздразнителност, от нежелание да отговаря.

След продължителен период на емоционален покой, има допълнително отслабване на цялата сфера на умствената дейност. Умствената дейност, от каквото и да е естество се превръща в огромна трудност, въпреки че обикновено пациентът Ph-ac продължава да работи, за разлика от пациентът Picric acid, при който първите стадии на слабост започват на умственото ниво, в резултат на което се стига до пълна неспособност да извърши дори проста умствена дейност.

Накрая настъпва една дълбока апатия, засягаща всички сфери на живота. При Ph-ac това не е истинско обезумяване, а само дълбока липса на интерес. Пациенти, при които апатията е пълна, които просто седят и гледат втренчено в някакъв предмет по вероятно ще е да се нуждаят от Puls
Накрая има една дълбока неподвижност на емоциите, паметта и способността за мислене. В този момент може да има пълно изчезване на характерните физически симптоми. Тези пациенти може да са в състояние да извършат някаква физическа работа бързо и с готовност и натоварването може да им се отрази доста добре, за разлика от първия стадий на физическата симптоматика. Косата вече не окапва, вместо това тя е без блясък и е мазна.

Съществува липса на яснота при ума, има една замъгленост съчетана с дълбока емоционална апатия. Пациентът се оплаква, че не може да обхване една цяла идея; дори опитът за това го уморява. Забравя имена на хора, места и събития от миналото. Не е в състояние да осмисли това, което е прочел.

Ph-ac трябва ясно да бъде различавана от другите киселини. “Парализа” е ключова дума за Ph-ac, Picric acid u Muriatic acid, но ударението пада на различни нива. При Ph-ac ударението първоначално и главно пада върху емоционалното ниво. При Picric acid слабостта започва на умственото и после си проправя път към емоционалното и физическото ниво. При Picric acid причината, която възбужда този процес е умствено напрежение. Пациентите Рicric acid могат да понасят много слаби умствени натоварвания; ако те продължат да работят въпреки умствената слабост, задължително ще получат главоболие; това особено важи за деца Picric acid (направете сравнение с Calc -p в тази ситуация). Следва индиферентност, все пак не толкова дълбока, както при Ph-ac Накрая, настъпва паралитична слабост в крайниците и цялото тяло; това се получава в резултат на дегенерация на гръбначния стълб. Друга точка, по която може да ги различавате е, че Picric acid се влошава от горещина, докато Ph-ac е зиморничав.

Слабостта на Mur-ac започва във физическото тяло. Има дълбока слабост на мускулите – толкова силна, че пациентът се плъзга по стола или леглото, поради липса на мускулна сила. Също така, има слабост или парализа на мускулите на езика и сфинктера. От физическото ниво, слабостта преминава към емоционалното и евентуално на умственото ниво.