Глава 7: Хомеопатичният преглед

При хомеопатията има значение не само онова, което е характерно за болестта, но и това, което е характерно за личността на болния. Затова от десет души с една и съща болест всеки един може да получи различно лекарство. Ако е правилно подбрано, то съответства и на оплакванията, и на индивидуалните особености на всеки болен. Хомеопатията обръща в еднаква степен внимание и на едните, и на другите.

Бъдете готови за всякакви въпроси, свързани с всички аспекти на вашата природа. Помогнете на хомеопата да ви разбере, да усети какво представлявате като хора, какво не е наред в живота ви, какви са най-дълбоките причини за вашите проблеми. Бъдете искрени и не скривайте нищо, за което ви питат – дори и въпроси, които според вас нямат отношение към лечението, могат да се окажат много важни.

Всички въпроси ви се задават не просто от любопитство, а с цел да се уточнят онези фини нюанси, по които може да се разпознае най-подходящото за вас лекарство сред много други подобни на него. Бъдете готови да споделите дори такива съкровени неща, за които може би не сте казвали на никого досега. Истинските причини за боледуване често са свързани именно с тях.

Възможно е предварително или след първия преглед да ви предложат да попълните специален въпросник – това е удобен начин за подсещане и уточняване на много подробности.

Когато се преглеждат деца, добре е да присъстват и двамата родители – или този, който познава детето най-добре. Ако детето ви е по-голямо, бъдете готови да го оставите насаме с хомеопата за известно време, тъй като и то като всеки човек може би си има своите тайни, за които не му се иска да говори пред вас.

Същото важи и при преглед на възрастни. Ако те са дошли с придружител, в негово присъствие едва ли могат да се отпуснат достатъчно и да споделят всички свои проблеми.