Десятъкът

“Десятъкът е за физическия свят, но щом се дойде до Духовния и Божествения свят, там вече действа Любовта. В Духовния свят ще дадете половината, останалата половина е за вас. А в Божествения свят всичко ще дадете.” – Учителя Дънов

Десятъкът – това е семе, което посявате. Доброто, което правите, то е посятото на нивата. Ако направите добро, дори да го хвърлите във водата, то пак ще принесе полза. Нивите са хорските мозъци, в които садите семето. Като давате десятък, тогава законът работи – също както като сеете жито, и то отвръща с реколта десеторно по-голяма. Някой път по десет стръка израстват от едно зърно и всеки стрък дава по 45 зърна – всичко 450 зърна!

Давайте и ще ви се даде. Мойсей е казал “Една част за Господа и девет части за вас”. Бог иска да дадете 1/10 от всичко, включително и от времето си. Давайте съзнателно 1/10 от доходите си, а останалото нека да е капитал за обръщение. Целта не е в натрупването на много кръв, а тази кръв постоянно да циркулира и да бъде в обръщение. Когато работите, 6 дни работете, 1 ден посвещавайте на Бога – тогава и другите ще се благославят. Десет минути работете, а една минута размишлявайте за Господа. От десет часа единият посветете на Господа – за него не вземайте пари, работете безплатно. Когато се тревожите, имате право девет секунди да се тревожите, но като дойде десетата секунда, нямате право – за Господа е тя. Ако тъй постъпвате, животът ви се осмисля. Онова, което сте дали на Господа, ще принесе своята полза.

Ако някой просяк ви иска милостиня, но нямате какво да му дадете, пратете му съзнателно мисълта той да получи и минувачите ще пускат в шапката му. Ако кажете „Няма да му дам”, и другите няма и да му дават.

Един търговец закъсал, не можел да посреща задълженията си, даже решил да се обяви в несъстоятелност. Обърнал се за съвет към един старец и той му казал да отделя за Бога една десета от това, което придобива. Като направил това, тръгнало му – даже един длъжник, който му дължал от 15 години 300 000 лева, спечелил голяма сума и му върнал парите. Взел голямо количество стока евтино на консигнация, а на другия ден цената на стоката се покачила и той спечелил. Така работите му се оправили. Тъй че работите на онзи, който отделя една десета за Бога, тръгват.

Когато човек е стиснат, той с това става причина и околните да бъдат стиснати към него и към другите. А ако някой дава користно, за да получи после повече? Един човек дал една сума като жертва и очаквал десет хиляди долара приход. Когато пътувал до един град, станала железопътна катастрофа, при която му се счупил кракът и от болки изгубил съзнание. Като се събудил, намерил до себе си десет хиляди долара, но кракът му – счупен. Този закон е действал, той получил сумата, но понеже вложил користна цел, получил я при такива обстоятелства.

Егоисти са станали хората, понеже са се свили и малко дават. Ако всичките хора даваха десятък, не щеше да има ни един беден или нещастен. Вие живеете за себе си и затова сте бедни! Човек, който служи на Бога, не е сирак. А онзи, който не служи на Бога, е сирак. Всички грешни хора са сираци.

За да се научите да живеете по-добре, в дома си ще имате една каса, в която ще пускате една десета от всичко, което придобивате. Тази каса ще бъде за Бога. Дори и да нямате много пари, всеки ден пускайте в една касичка по 1 лев и изговаряйте формулата: „Господи, сега като турям 1 лев в тази касичка, нека и всички хора по лицето на Земята да турят по 1 лев”. Всяка година тази сума да се внася за Бога. Като пускате по един лев в касата за Бога, тогава и у мнозина идва този подтик да дават.

Стига да се изпълни Божественият закон, и всичко ще дойде на мястото си. Законът е: даром сте взели, даром давайте. Бог ви е дал, и вие давайте. Как ще даде всичко за Господа онзи, който не може да даде и една десета част? А когато се подготви, чак тогава идва по-дълбокото – всичко да бъде на разположение на Бога.