Курс Хомеопатия за потребители

Курс ХОМЕОПАТИЯ за ПОТРЕБИТЕЛИ

online във Фейсбук групата “Хомеопатия за потребители”

Такса за участие 140 лв.
Платете
в най-близкия офис на EasyPay: Получател Анхира ЕООД, КИН на получателя 9317855888.
ИЛИ: чрез банков превод: Юробанк България АД, IBAN: BG84BPBI79401043834102, SWIFT: BPBIBGSF, бенефициент: Анхира ЕООД.
Моля като основание за плащане пишете “Курс Хомеопатия за потребители”.

Получавате неограничен във времето достъп до видеозапис на курса, който можете да гледате многократно от компютър, таблет и телефон. Курсът се намира в Мултимедия – Албуми – Курс Хомеопатия за потребители. Представлява редактиран видеозапис от двудневния курс, проведен на живо през месец април 2022 г. Лектори са д-р Вилма Михайлова и д-р Петър Найденов – лекари-хомеопати с много голям опит в лечението на няколко поколения деца (и родителите им) с хомеопатия. И двамата продължават да изучават хомеопатия и да въвеждат у нас световната практика. Д-р Вилма е основател на Център за екомедицина „Хирон“, а д-р Петър е основател на Холистичен център и издателство „Анхира“.

Неразделна част от курса са материалите, публикувани на сайта на Аптека АВИТА, както и в новото издание на книгата „Здраве без лекарства“ от д-р Петър Найденов. Курсистите получават достъп до затворената Фейсбук група „Хомеопатия за потреби-тели“, където да задават въпроси и да получават отговори от лекторите.

Първа част: Въведение в хомеопатията

Що е хомеопатия. История на хомеопатията. Школи в хомеопатията. Хомеопатията по света. Медици и не-медици. Светът от гледна точка на съвременната наука. Материя и енергия. Понятие за поле. Състояние на съвременната западна медицина и на здравето на човечеството в наши дни. Официална и алтернативна медицина. Холистичен модел на здравето и болестта. Енергийна медицина. Човекът като едно хармонично цяло на физическо, емоционално, умствено и духовно ниво. Жизнената сила при здраве и боледуване. Защитният механизъм. Предразположеност към боледуване. Вродени слабости в защитния механизъм.

Симптомите на болестите от гледна точка на хомеопатията и алопатията. Понятие за миазми. Понятие за конституция. Остри състояния. Пречки за излекуването и замърсявания на енергийно ниво. Възможности и области на приложение на хомеопатията. Място на хомеопатията в здравеопазването. Сравнение между хомеопатията и други терапевтични методи – алопатия, хирургия, природолечение, акупунктура, иридология, фитотерапия, психотерапия, биоенерготерапия и др. Хомеопатичните лекарства – лечебни средства на динамично ниво. Доказване, токсикология, клинични данни, първично и вторично действие, резонанс. Приготвяне на лекарствата. Динамизиране, потенции, материални и нематериални дози, число на Авогадро. Позология (как се приемат лекарствата) – еднократна доза, повторение, реакция, смяна на потенцията или лекарството

Методология на хомеопатията. Учебници по философия, теория и практика, хомеопатични справочници, книги по Материя Медика, компютърни програми. Запознаване с хомеопатичния реперториум. Степенуване на симптомите. Умствени, общи и частни симптоми. Модалности, ключови симптоми, странни, редки и особени симптоми, патогномонични симптоми. Понятие за хомеопатично интервю. Събиране и записване на симптомите, анализ на случая, йерархизация, реперторизация, справка с Материя Медика и предписване. Основният закон на лекуването – закон на Херинг. Посока на излекуване. Подтискане, палиация. Реакции на организма. Какво трябва да спазва пациентът при хомеопатично лечение. Отговорността на пациента и на хомеопата. Кога да се търси професионална помощ.

Хомеопатична детокс терапия. Най-чести ХДТ курсове – ваксини, антибиотици, кортикостероиди, хормони и др. Хомеопрофилактика. Курс за потребители ХП. Хомеопатия и тахионна енергия. Хомеопатия, тъканни соли, суперхрани и добавки – кое как действа и как да се комбинират. Книгата „Здраве без лекарства“. Запознаване и работа със сайта avita.bg. Как работи търсачката. Въпроси и отговори. Домашно: разглеждане на сайта на Аптека АВИТА и работа с търсачката.

Втора част: Самопомощ с хомеопатия

Ще разгледаме теми като травми, счупвания, изгаряния, порязвания, ужилвания, алергии, висока температура, бъбречни кризи, диарии и др. Ще получите представа за Материя медика на десетки важни лекарства, както и упътвания как да ги изучите подробно чрез сайта avita.bg.

УНГ, ОРЗ, грип, ковид-19 и усложненията му. Ferr Ferr-p Ipec Cham Cina Ant-t Caust Eup-p Gels Bry Rumex All-c Bapt Bell Cupr Stann Kali-c Kali-bi Kali-p Dulc Samb Hydr Dros Spong Euphr.

Детски болести. Детска хомеопатична аптечка.

Емоционални: Staph Ign Aur Anac Agar Hyos Verat Tarent Caps Lil-t Ambr Coff

Полихрести: Calc Lyc. Merc. Nat-m. Ars. Phos. Sil. Puls. Sep. Rhus-tox. Lach. Nux-v. Stram. Acon. Sulph. Op Arg-n China Mag-c. Mag-m. Mag-p Cann-i

Органотропни: Chel Camph Colch Borax Podoph Ham Aesc Sabad Sang Aeth Abrot Mez Aloe Cic Bufo Asaf Ricinus

Psor. Syph. Med. Thuja Tub. Carc. Borellia Candida, други нозоди.

Хомеопатични лекарства от телесни субстанции.

Лекарства за първа помощ: Arnica Hyper Led Urt-u Symph Ruta Bell-p Calend Apis Coloc Berb Canth Petr Spig Cocc Blatta Sars Tab.