Лекция: Хомеопатия за деца

В тази лекция д-р Петър Найденов и д-р Вилма Михайлова запознават родителите с най-често използваните хомеопатични лекарства в детската възраст, както и с възможностите на хомеодетокс терапията.

Разгледаните лекарства са включени в специална хомеопатична аптечка за деца.
Въпреки, че е създадена според нуждите на децата, аптечката е еднакво полезна и за възрастни.
Аптечката съдържа 24 лекарства и листовка с описания и инструкции за приложението им.
Поръчайте аптечката за деца от аптека Авита!