Семинар по синастрия

Варна, 1 и 2 юли 2023, център „Хармония“, ул. \”Студентска\” 1А
Начало: 1 юли, събота, 9:00 ч. Продължителност 2 дни. Цена: 160 лв.

Плащане чрез EasyPay: Получател Анхира ЕООД, КИН на получателя 9317855888.
Плащане чрез банков превод: Юробанк България АД, IBAN: BG84BPBI79401043834102, SWIFT: BPBIBGSF, бенефициент: Анхира ЕООД.
За записване и подробности: Камелия Захариева, тел. 0878198591

Възможност за включване през ZOOM: Ако не можете да дойдете на място, обадете се на Камелия да ви даде линк за включване в семинара през ZOOM. Тогава цената е 200 лв. Моля да напишете като основание за плащането \”ZOOM семинар по синастрия\”.

Доведете приятел и ползвайте отстъпка!
– при присъствие на място и двамата заплащате по 140 лв (вместо по 160 лв)
– ако се включите през ZOOM, и двамата заплащате по 170 лв (вместо по 200 лв)

Открийте тайните на хармонични отношения и успешни бизнес партньорства с нашия курс по синастрия! Синастрията е мощен астрологичен метод, който ви позволява да сравнявате хороскопите и да откриете дълбочината на съвместимостта в любовта и бизнеса. Да разбирате от синастрия е особено важно, ако работата ви е свързана с хора! Ето само някои от ползите от синастрията:

  • Разбиране на отношенията в дълбочина: Синастрията ви помага да разберете потенциала и предизвикателствата в отношенията си. Ще видите как се допълвате и какви са възможностите за растеж и развитие.
  • Откриване на силните страни: Синастрията показва какви са силните страни на вас и на вашия партньор. Ще можете да се фокусирате върху тези аспекти и да ги използвате за постигане на общи цели.
  • Разрешаване на конфликти: Чрез синастрията ще разберете как да справяте с конфликтите и как да намерите компромисни решения. Ще научите да комуникирате по-ефективно и да изграждате здрави и хармонични отношения.
  • Подобряване на общуването: Ще откриете какви са най-ефективните начини за комуникация с вашия партньор или сътрудник. Ще научите да изразявате своите нужди и идеи по ясен и разбираем начин.
  • Разбиране на вътрешните динамики: Синастрията ви показва влиянието на вътрешните фактори върху отношенията и бизнеса. Ще разберете какви са мотивациите, ценностите и стремежите на вас и на другите и как те влияят на взаимодействието ви.
  • Идентифициране на общи цели: Синастрията ви помага да намерите общи цели и да създадете обща визия за бъдещето. Ще можете да се ориентирате към съвместни проекти и постижения.
  • Изграждане на доверие: Чрез разбиране на взаимоотношенията и нуждите на другия, ще се създава по-голямо доверие и взаимно уважение. Това ще подобри връзката ви и ще укрепи работата ви като екип.
  • Повишаване на емоционалната интелигентност: Синастрията ще ви научи да разбирате и да управлявате емоциите си и да влияете по-ефективно на другите. Ще развиете по-голяма емоционална осведоменост и умение да реагирате адекватно в различни ситуации.
  • Оптимизиране на работната ефективност: Чрез синастрията ще можете да изберете правилните хора за работа върху определени проекти. Ще разберете какви умения и качества са необходими за успеха на екипа.
  • Лично развитие и растеж: Синастрията ви помага да се развивате като личности и да преодолявате препятствията на пътя си. Ще разберете какви са вашият потенциал и възможности за лично и професионално постижение.

Като завършите нашия курс, ще усвоите техниките за анализ и интерпретация на хороскопи, които ще ви позволят да видите потенциалните връзки и влияния между хора. Ще научите как да разбирате и оценявате съвместимостта в любовта. Ще откриете какви са силните страни на вашия партньор и как да укрепите връзката си. Ще разберете как да изградите продуктивни и успешни бизнес партньорства. Ще откриете областите, в които може да се допълвате и да постигате синергия във вашата работа. Ще придобиете умения за подбиране на правилния екип от хора, с които да работите. Ще разберете какви характеристики и качества трябва да търсите, за да построите успешен и хармоничен екип. Ще се научите да използвате синастрията като инструмент за вземане на информирани и осъзнати решения. Ще имате по-ясно разбиране за потенциалните предизвикателства и възможности във вашия живот и кариера.

Запишете се на нашия курс по синастрия и открийте вълшебството на разбирането и хармонията в отношенията и бизнеса! Ще ви помогнем да изградите по-добри и по-съвместими партньорства, които могат да открият пред вас нови пътища за успех и хармония.

Програма на курса:

Ден 1: Теория на синастрията

Запознаване със синастрията: Обяснение на синастрията като астрологичен метод за сравняване на хороскопи. Разбиране на основните понятия и термини свързани със синастрията.

Съвместимост в любовта: Анализ на влиянието на планетите върху любовните връзки. Интерпретация на съвместимостта на Слънце, Луна и Венера в хороскопите на двама души. Разглеждане на аспектите на синастрията, които указват на потенциални проблеми или силни връзки в любовните отношения.

Съвместимост в бизнеса: Анализ на влиянието на планетите върху бизнес партньорствата. Интерпретация на съвместимостта на Марс, Юпитер и Сатурн в хороскопите на двама души. Разглеждане на аспектите на синастрията, които показват потенциални области за успешно сътрудничество и създаване на бизнес проекти.

Ден 2: Практически аспекти и приложения на синастрията

Късмет и успех: Изучаване на влиянието на щастливите планети – Юпитер и Венера в синастрията. Определяне на потенциалните източници на късмет и успех между двама души.

Подбиране на екипа: Разглеждане на методи за подбиране на екип от хора със съвместими хороскопи. Идентифициране на важните фактори за успешно сътрудничество и добра работна атмосфера.

Индивидуални консултации: Възможност за индивидуални консултации с участниците, където се разглеждат техните хороскопи и се дават персонализирани съвети.

Практически упражнения: Упражнения за анализ и интерпретация на синастрични хороскопи. Работа в групи за решаване на задачи свързани със съвместимостта и сътрудничеството между хора.

Завършващи мисли и заключения: Обобщение на основните научени уроци и препоръки за бъдещо прилагане на синастрията в любовта и бизнеса.