Евро Бизнес План – Увод

При създаването на AquaSource през 1994 година основателите й са имали желанието да предоставят на всеки възможността да се наслаждава на по-добро здраве с помощта на превъзходни хранителни добавки. Днес продуктите на AquaSource се използват от хора по целия свят, защото се славят с отличните си резултати. Но това е само част от историята. Едновременно с нестихващата страст към обновяване на продуктите и повишаване на качеството им, AquaSource от самото си начало се стреми да осигури на всички свои независими дистрибутори възможности за успех.

ЕВРО БИЗНЕС ПРОГРАМАТА е постижение в системите за възнаграждение. Тя предлага щедри условия, комбинирайки въодушевлението от възможността за ново начало със стабилността на компания, награждавана и регистрирана на фондовата борса (OFEX).

“Човешкият франчайзинг” е определян като възможност, дистрибуторите да закупят правото да управляват свой собствен бизнес, но с подкрепата на изчерпателния начален пакет, което е общото с франчайзинга. Тук включваме също и личната подкрепа и обучения.

В AquaSource успехът Ви зависи от помощта, която оказвате на другите да успеят. Евро Бизнес Програмата на AquaSource е разработена да Ви ръководи в кариерата и винаги се стреми да предложи печеливш вариант едновремено за дистрибуторите и техните спонсори, да осигури нужната лична подкрепа за дистрибуторите от страна на техните спонсори и справедливо възнаграждава усилията им в тази насока. Има три начина да се печели с AquaSource:

1. Печалба от директни продажби. Дистрибуторите могат да спечелят веднага като закупят продукти от AquaSource, ползвайки щедра отстъпка и продавайки ги с печалба. Много хора стават дистрибутори само защото харесват нашите продукти. Клиентите обичат да пазаруват от хора, които познават и на които вярват. Дистрибуторите на AquaSource могат да предложат персонално обслужване. Те управляват своя бизнес, подкрепяни от международна компания. Няма изискване за минимален обем на поръчки.

2. Комисиони от лични поръчки. С нарастването на месечните поръчки на дистрибуторите и постигане на определени цели, дистрибуторите получават следните титли: Дистрибутор 1*, Дистрибутор 2*, Дистрибутор 3*, Директор. С постигането на всяко ниво, AquaSource Ви изплаща увеличаващ се процент от Вашите месечни поръчки, като отстъпка. Всички дистрибутори могат да изберат да спонсорират други хора по същия начин, по който сте спонсориран Вие самият. Дистрибуторите ще получават по-големи отстъпки от своите лични поръчки и ще се квалифицират като Директори по-бързо като работят с другите.

3. Доходи от изграждане на бизнес с хора. Дистрибуторите могат да получат и комисиона върху поръчките, направени от дистрибуторите в тяхната организация. В зависимост от целите на дистрибутора, а също така от времето и енергията, които той инвестира, може да продължи да развива бизнеса си и да постига нивата Директор 1*, Директор 2* и Директор 3*. Това може да бъде постигнато, ако дистрибутора продължава да работи с дистрибуторите от своята организация, за да ги издигне до ниво Директор. Директорите от 1* до 3* получават месечни директорски бонуси, които са процент от поръчките на Директорите от тяхната организация.

Лидерство. За тези, които търсят предизвикателства и възможности за по-високи доходи сега и в бъдеще, AquaSource предлага отлични възможности за личностно развитие и реален опит за управление на собствен международен бизнес. И всичко това без финансовия риск на първоначалната инвестиция, която обикновено се изисква за стартиране на бизнес. Най-високите възнаграждения са запазени за Екзекутивните Директори, които получават забележителни доходи от увеличения директорски бонус и най-големият плащан досега бонус – Безкраен бонус.

Възможността да се спонсорират дистрибутори във всички страни, в които AquaSource има офиси, е достъпна за всички дистрибутори. В Евро Бизнес Програмата са направени някои промени за приспособяването и към местните икономически и културни различия, за които трябва да сте осведомени преди да спонсорирате дистрибутори в друга държава, защото това може да се отрази на комисионата, която получавате от тези дистрибутори. За повече подробности можете да се обърнете към местния офис на AquaSource.

Следващите страници са подробно описание на начините да се получават комисиони като дистрибутор на AquaSource. В края е приложена обобщаваща таблица и речник на термините. За информация относно продуктите на AquaSource и как да започнете, се свържете с наш дистрибутор или посетете интернет страницата на АкваСорс.