Глава 14: Новото човечество

Човечеството навлиза в качествено нов етап на развитие – глобална интеграция, синтез на материалното с духовното, преход към холистично съзнание. Много хора минават през изживявания, водещи до разширяване на съзнанието. Това е свързано с криза, която понякога протича под формата на болест. В такива случаи за лечението са необходими умения, каквито все още не се преподават в повечето програми за обучение по медицина.

В такава сложна система като човека рутинното атакуване с токсични медикаменти и хирургия само на отделни нейни елементи, колкото и да изглежда обосновано, може да доведе до влошаване на здравето като цяло. Прекалената механизация, фрагментация и специализация, както и масово прилаганите потискащи терапии влошават качеството на живота.

В наши дни съществуват три типа съзнание – материалистично, преходно и холистично. Основната разлика между тях е степента на връзка с най-фините измерения – т.нар. царство на душата. Хората са с различно съзнание и се нуждаят от различен подход. Утвърждава се разбирането, че здравето има не само физически, но и емоционални, умствени и духовни измерения.

Има достатъчно доказателства за непреходността на съзнанието и възможностите на човека да преминава в други състояния – свръхсъзнание, близки до смъртта изживявания, припомняне на минали прераждания, доказани случаи на ясновидство и др. Изследва се енергийната система на човека – етерно тяло, чакри и меридиани, биополе, жизнена сила. Развиват се и все по-успешно се прилагат за лечение акупунктура, аюрведа, остеопатия, природолечение, вибрационна медицина, езотерична астрология и психология, психосинтеза и др.

Приемането на нова холистична медицинска парадигма (модел) е не само необходимо, но и неизбежно. Все повече хора в много случаи вместо да разчитат на химията, предпочитат да лекуват себе си и своите деца “алтернативно” и “холистично” – постепенно съзнанието ни като цяло доузрява и се подготвя за настъпването на една нова ера в медицината, чийто ключов тон е хармония, единение и синтез.