Трите етапа в живота на мъжа

В живота на мъжете има 3 етапа – само първият е задължителен:

1. Ерген

Ергенът е цар! Всички жени са негови, особено ако е наясно как да си ги свали. Но това е до време…

——————————————————————

2. Женен

Ако сте се познали в сцена с жена ви, не сте сами! Разбира се, от вас зависи да се докарате дотам!

———————————————————————

3. Разведен

Има известна разлика с ергенлъка, но ако се съвземете, може пак да се втурнете и да направите още грешки…

Ако сте склонни да си повтаряте грешките, трябват ви цветята на Бах

———————————————————————