Татуировките от духовна гледна точка

За много хора днес татуировките имат лично, символично, естетическо, етническо или културно значение, или са израз на тяхната индивидуалност. Татуировките са модни и сега са нещо обичайно за мъжете и жените от всички възрасти и среди. Някои хора се възхищават от конкретни татуировки и искат да си ги направят. Но наясно ли сме какъв ефект имат татуировките на духовно ниво?

За да се разбере какво се случва, когато се носи татуировка, SSRF проведе духовно изследване на татуировките. Йоя Вали, която има развито шесто чувство, създаде рисунка, базирана на фини познания, обясняваща ефекта на татуировка, направена на кожата близо до Вишудха-чакра. Рисунката е проверена за точност от Негово Светейшество д-р Атавеле.

Ефектът на татуировките е един и същ, независимо от това къде е начертано върху тялото. От духовна гледна точка, татуировките имат вредно въздействие. Причините за вредния духовен ефект на татуировките са следните:

  • Повечето хора татуират тялото си от мода и това предизвиква привличането на съблазнителна енергия (мохини-шакти). В резултат на това се увеличава емоционалността и привързаността към външния свят или Великата илюзия (Мая).
  • По-голямата част от татуировките не са сатвични. Ето защо те изтощават човек на енергийно ниво.
  • Татуировките увеличават количеството изтощителна енергия в околната среда и правят човек физически и духовно неспокоен. Също така, слоят изтощаваща енергия около тялото нараства с 1,5%.
  • Татуировката увеличава опасността от засягане на тялото и ума на човека, който ги носи, от отрицателни енергии (духове, демони, дяволи и т.н.).
  • Татуировките създават горещина в тялото, което води до увеличаване на раджас и тамас гуните в тялото (негативни енергии, свързани с тъмнина, простащина, агресия, егоизъм и пр.). Обратно, прохладата увеличава саттва гуната (позитивната енергия, свързана с любов и мъдрост).
  • Показването на татуировката пред другите е свързано с раздуване на егото и възгордяване.

Ключовите моменти, които трябва да се разберат от това изследване на татуировките:

  • От духовна гледна точка няма никаква полза от татуировка върху тялото.
  • Татуировките остават на тялото завинаги и водят до изтощаване, ако човек не изпълнява духовна практика.
  • Ако вече имате татуировка, най-добре е да се предпазите от вредните ефекти чрез редовна духовна практика.
  • С духовната практика бедите, които се дължат на татуировките, може да бъдат намалени.

Въпросите, отнасящи се до физическото тяло, имат по-малко значение при хора, които са по-напреднали духовно.