От Дистрибутор към Директор

С AquaSource възможността за бързи доходи е достъпна за всеки, а да се започне е лесно. Просто попълнете Дистрибуторски договор и закупете началния пакет! Бъдете готови за специални предложения, валидни за новорегистрирани дистрибутори, някои възможности са еднократни.

Основно правило е, че колкото повече продукти продавате, толкова повече пари ще получите от AquaSource. А също и колкото повече дистрибутори спонсорирате, и колкото по-активни са тези дистрибутори в продажбите и спонсорирането, толкова повече пари ще печелите. Ако отделите време да разберете начина, по който AquaSource изчислява Вашата комисиона, ще имате възможност да увеличите до максимум своите доходи. Разучете примерите и вижте как всеки един от тях може да Ви се отрази. Обърнете се към таблиците, за да откриете какво Ви е нужно, за да увеличите доходите си – една навременна стъпка.

Печалба от директни продажби: Още в самото начало всеки дистрибутор може да заработи печалба незабавно като закупи продукти на специална дистрибуторска цена на едро за себе си и семейството си или да ги предложи на приятели или познати, които да ги закупят на препоръчителна клиентска цена на дребно от офиса. Обикновено отстъпката е 25% -30%, което Ви дава печалба от 30% -40% при консумация и 15% при клиентски продажби от офиса.

Отстъпка за лични поръчки: Всеки път, когато поръчвате продукт, Вие получавате QPV (личен обем за квалификация), вижте формата за заявка за QV на всеки един продукт. В края на месеца QPV, който сте натрупали определя нивото, за което се квалифицирате и процента комисиона, който ще получите за личните си поръчки. Понякога QV може да бъде увеличаван с цел промоция. В началото на всеки месец QV е равно на нула.

Поръчвайки продукти в даден месец, Вие също така натрупвате и CPV (личен обем за комисиона), вижте формата за заявка за CV на всеки един продукт. CPV (личният обем за комисиона) се трансформира в отстъпка или комисиона, която ще Ви бъде изплатена и се изчислява в Евро

Пример 1: Поръчките Ви за месеца са 200 QPV, което означава, че Вие постигате ниво Дистрибутор 1* и ще получите 10% от Вашия CPV, които можете да ползвате като търговска отстъпка (вижте долната таблица). Това е допълнителна комисиона към Вашата печалба от директни продажби.

Таблица 1: Нива и комисионни, получавани от личен обем на дистрибуторите

лични поръчки

Вие се квалифицирате като Директор, ако акумулирате 2400 QPV. В месеца на квалификация, ще получите отстъпка от 25% от CPV. От там нататък, оставате на ниво Директор и ще получавате отстъпка 30% от CPV всеки месец, в който защитавате нивото си. Защитавате нивото си, ако имате 2000 QPV (или с 2000 QGV и 80 QPV, както е обяснено по-долу).

Квалифицирате се като Директор, ако акумулирате 2400 QPV. В месеца на квалификация ще получите отстъпка от 25% от CPV. Оттам нататък оставате на ниво Директор и ще получавате отстъпка от 27%, когато имате 1600 QGV (от които поне 80 QPV) и максимална отстъпка от 30%, когато имате 2000 QPV (или 2000 QGV и 80 QPV). Защитавате нивото си, ако имате 1600 QPV (или с 1600 QGV и 80 QPV, както е обяснено в следващата колона). Можете да изгубите титлата си Директор и възможността да получавате до 30% отстъпка върху личните си поръчки, ако нямате 80 QPV в рамките на 6 последователни месеца. В този случай, за да получите максималната комисиона, е необходимо да се квалифицирате отново като Директор.

Пример 2: Личните Ви месечни поръчки са 2400 QPV, което означава, че се квалифицирате като Директор и ще получите отстъпка от 25% от CPV, която можете да използвате в следващия месец. Всеки следващ месец, в който акумулирате 1600 QPV получавате отстъпка от 27% от CPV. Ако имате 2000 QPV в някой от месеците след квалификацията, ще получите 30% отстъпка.

Комисиона от поръчки на групата: Веднага след като станете дистрибутор, Вие можете да въведете или “спонсорирате” всеки, когото познавате и който желае да получава допълнителни доходи от AquaSource. Тези хора стават членове на Вашата “група”. Вашата група се състои от дистрибутори, които Вие сте спонсорирали и които те са спонсорирали от своя страна, като няма ограничение в броя на нивата.

При всяка покупка на продукти от страна на член на Вашата група, дистрибуторът получава QPV. Сумата от Вашия личен QPV, както и QPV на всички дистрибутори от Вашата група се отбелязва като Ваш QGV (групов обем за квалификация) и се използва за определяне на Вашето ниво и процента от CPV, който ще получите за личните си поръчки в този месец. Можете да следите своя QGV и QPV в интернет на адрес www.aquasource.net или като се свържете с офиса във Вашата страна.

Таблица 2: Нива и комисиони получавани от групов обем на дистрибуторите
групов обем

Пример 3: Да приемем, че имате 200 QPV, както в пример 2 и сте спонсорирали дистрибутор, който също има 200 QPV. В такъв случай 200 QPV + 200 QPV = 400 QGV, което означава, че се квалифицирате за ниво Дистрибутор 2* и ще получите отстъпка от 15% от CPV (което е CV от личните Ви поръчки). Така виждаме как, работейки с другите, увеличавате Вашата отстъпка от лични поръчки. Това означава също така, че можете да се квалифицирате за по-високи нива по-лесно. Можете, също така, да получавате комисиона от поръчките на другите дистрибутори от Вашата група. Процентът от CV, който ще получите, зависи от разликата между Вашето и нивото на Вашите дистрибутори.

Таблица 3: Комисионни, получавани от групов обем
(обем от поръчки на дистрибутори от вашата група)

Capture.PNG5

CGV на пряко спонсорираните дистрибутори включва CPV на всички дистрибутори в неговата група, така че това е най-бързия начин да заработите доходи от всички дистрибутори от Вашата група. Забележете, че за да получите комисиона или какъвто и да е бонус, е необходимо да натрупате поне 80 QPV до края на месеца.

Пример 4: Имате 2-ма пряко спонсорирани от Вас дистрибутори, което означава, че имате 2 клона и общо 3-ма дистрибутора във Вашата група:
Capture.PNG3

Тъй като имате 800 QGV и 300 QPV постигате ниво Дистрибутор 3* и получавате отстъпка 20% от CPV от личните поръчки, отделно от печалбата от директни продажби.


Capture.PNG4
Имате пряко спонсориран дистрибутор, който има 200 QPV. Таблицата показва, че като Дистрибутор 3* с пряко спонсориран дистрибутор, ще получите 25% от CGV на този дистрибутор = 25% от CGV на C.

aaaa
Имате също така пряко спонсориран Дистрибутор 2* под Вас. Вие ще получите 5% от CGV на този дистрибутор. Така че, Вие получавате 5% от CGV на А. Това е същото като 5% от CPV на A и 5% от CPV на B.

Пример 5: Таблицата с комисионите може да даде заблуждаваща информация, ако се има предвид тази необичайна ситуация, при която Вашият пряко спонсориран дистрибутор има по-малко от 80 QPV, но има QGV поголям от 200 QGV.
11111

Пример 6: Квалификация за ниво Директор
Запомнете от долната графика, изискването за квалификация за ниво Директор, че няма да Ви се признаят повече от 1200 QGV от един клон.
1

От примера е видно, че имате повече от 2400 QGV, но много важно е да запомните, че от клона на Вашия Дистрибутор 4* само 1200 QGV от общо 1700 QGV ще Ви се признаят за квалификация като Директор. Това означава, че Ви се зачитат 1200 QGV от Вашия клон Дистрибутор 4* + 400 QGV + 150 QGV + 650 QPV = 2400 QGV

Приемането на новото ниво ще стане след края на месеца. По този начин ще Ви бъде платена комисиона като Дистрибутор 4*, което означава, че ще получите 25% от CPV от лични поръчки, 10% от CGV на Дистрибутора 2* и 25% от CGV на дистрибутора плюс печалбата от директни продажби. Не получавате комисиона от Дистрибутора 4*, тъй като с него имате изравнени нива.

Можете да се квалифицирате за Бонус жизнен стандарт в месеца, в който сте се квалифицирал като Директор.

Целият Ви QPV (личен обем за квалификация) винаги се включва за квалификация като Директор, така че можете да допринесете към тези 2400 QGV с Ваши лични поръчки (вижте пример 3).

Оттук нататък всеки месец, в който имате 1600 QGV и 80 QPV, Вие “защитавате” директорското си ниво. За да получите максималната комисиона и отстъпка от лични поръчки, е необходимо да имате 2000 QGV и 80 QPV и да сте се квалифицирал като Директор в предишен месец. В месеците, в които не защитавате нивото си, ще получавате комисиона в зависимост от постигнатото ниво. Така че, Директор с 200 QGV и 80 QPV ще получи 10% от CPV (и до 10% от CGV). Ако нямате 80 QPV  и поне 16600 QGVв рамките на 6 поредни месеца, ще е необходимо отново да се квалифицирате като Директор.

Като Директор, Вие ще имате възможността да получавате комисиона от дистрибуторите във Вашата група до месеца, в който те се квалифицират като Директор. След месеца на квалификация, този Директор формира своя собствена група и отделен групов обем за квалификация, който няма да бъде включван във Вашия групов обем за квалификация (QGV). Вие ще получавате Директорски бонус от Директорите във Вашата организация.