Безплатен софтуер Astrolog

Любимата ми програма – препоръчвам ви я!!!

  • Може да съхранява хороскопи с пълни имена на латиница и кирилица.
  • Може да се добавят описания на положенията на планетите в знаци и домове.
  • Може да се добавят тълкувания на аспекти.
  • Може да показвате транзити, прогресии, синастрия, композит и каквото още ви трябва…

Имайте предвид, че програмата често се обновява и проверявайте от време на време за нови версии!

Свалете си инсталационния файл на програмата Astrolog (най-новата версия) и го стартирайте. Той прави автоматично директория c:\astrolog, където инсталира програмните файлове. В същата директория можете да съхранявате и хороскопите, които правите, или да създадете поддиректория само за хороскопи, за да не се смесват с програмните файлове. Ако искате, променете диска от C на D или който решите.

После проверете дали имате нужните шрифтове, за да излизат хороскопите красиво: Courier-New за текста, Wingdings за зодикакалните знаци, Arial за домовете (би трябвало да ги имате с Windows), и Astro или Hamburg за планетите и аспектите (можете да свалите всички шрифтове оттук) и трябва да разархивирате файла и да инсталирате липсващите ви шрифтове (с десен бутон на мишката – Install). Ако нямате нужните шрифтове, вместо планети ще се показват букви. За подробности четете Help файла в меню Help – Open Documentation.

Отворете файла astrolog. as (меню Help – Open data files – Open default settings) и ако успеете да го редактирате, може да научите доста неща. Но не е задължително, може и от програмата направо да се променя вида на екрана.

За да смените града по подразбиране, от меню Info – Default chart info напишете в най-долното поле вляво на латиница вашия град (например Sofia) или само първите му 3 букви (напр. Kar за Кърджали), или ако не го намира, най-близкия по-голям град, после натиснете бутон Lookup City, изберете града и натиснете бутона Apply info. Ако трябва цъкнете Nearby cities и ще се покажат още градове, изберете си този, който е най-близо, цъкнете пак Apply info, после в поле Daylight saving? изберете Yes ако искате да показва лятно часово време или No ако искате да показва стандартното време, после цъкнете ОК (все едно правите хороскоп), след което от меню File – Save program settings съхранете настройките (ще ви пита дали да промените astrolog.as – отговорете Yes).

Когато правите хороскоп, пак така можете да изберете най-близкия град до рожденото място, ако човекът си знае часа на раждане с точност до 1-2 минути. По принцип няма кой знае какъв смисъл да променяте координатите, защото разликите в тях за България са малки, а хората рядко си знаят часа на раждане с голяма точност.

Като стартирате програмата, се отваря хороскоп за ”сега” – проверете дали часът съвпада с часа на компютъра ви. Ако не, проверете дали компютърът ви е настроен за съответното място, където живеете (напр. България) и ако не е, настройте го. Или от меню Info-Default Chart Info – Correction for now пишете + или – толкова минути, докато съвпадне с времето в компютъра. Когато постигнете желания резултат, съхранете настройките от меню File – Save program settings с име Astrolog.as (презаписване върху стария файл).

За да направите хороскоп, изберете от менюто Info – Set chart info.

За да съхраните хороскоп, изберете от менюто File – Save chart info. Можете да съхраните файла с име и разширение, с точка (.) между тях, например Елисавета.Димитрова или elisavetа.dim.

За да отворите хороскоп, File – Open Chart.

За синастрия (сравняване на хороскопи) първо направете и съхранете хороскопите на двамата души, чиято съвместимост ще оценявате. После ги отворете: File – Open Chart и File – Open Chart #2. После с бутон “с” на клавиатурата (на латиница) хороскоп #2 се изобразява върху хороскоп #1. Вижте в кои домове на хороскоп #1 попадат планетите от хороскоп #2, както и какви аспекти правят с планетите на партньора.

За композитен хороскоп, след като сте отворили двата хороскопа, изберете Info – Composite chart. Композитният хороскоп е хороскоп на самата връзка, т.е. на “съществото”, което носи по нещо и от двамата партньори, но е като че ли самостоятелно трето нещо. Това понякога обяснява защо хора с лоша синастрия, направо несъвместими, успяват, когато са заедно, и защо на някои двойки не им върви заедно, въпреки че са съвместими според синастрията.

За да усвоите максимално възможностите на програмата се включете в обучението по Zoom „Работа с компютърна програма АСТРОЛОГ”, където най-подробно се разглеждат всички детайли на програмата. Обучението трае 2 часа. Цената на човек е 40 лв. и се провежда при група от най-малко пет човека. Трябва ви компютър или лаптоп с инсталиран Zoom и добра интернет връзка. Предимството е, че ще ви обърна внимание лично и ще отговоря на всички въпроси.

Ако предпочитате, можете да изгледате записа на такова обучение – цената е 20 лв. Можете да си го закупите оттук.

Приятна работа!

А ако искате, посетете страницата на автора на програмата.