Здраве, успех, свобода

Разпространението на суперхрани дава повод за събиране на хора с интерес към здравето. Естествено е в тези групи да се разглеждат теми, свързани не само с храненето, но и с други аспекти на здравето и живота. Постепенно тези групи започват да се роят и с времето се получава мултипликационен ефект. Така обществото може да разчита на богата и достоверна информация по въпросите, свързани с храненето и здравето, не само от медицински работници, но и от разпространителите на суперхрани.

Това на свой ред облекчава работата на медиците и те могат да посвещават повече време на всеки свой пациент, а също така извежда въпроса за профилактиката на преден план – там, където му е мястото.

Постепенно препоръчването на здравословни хранителни добавки ще се превърне в ежедневие и за много лекари, тъй като то почива на здрави научни основи. Естествено ще се получи събуждане на интерес и у пациентите, с които те общуват. Привличането и ограмотяването на все повече хора ще доведе до утвърждаване на нов и много по-здравословен начин на живот на нашата нация.

Когато това стане, можем смело да предскажем значително намаляване на социално значимите заболявания, свързани с клетъчното гладуване, затлъстяването, стреса, замърсяването, интоксикацията и остаряването. Най-вероятно хората ще спестяват и доста пари от скъпи химически лекарства, които ще могат да инвестират в поддържане на здравето си с естествени средства. Държавата пък ще пести от осигуровки и пенсии и ще печели от повишената работоспособност.

Ето защо ако политиците са далновидни, те би трябвало да се стремят да улесняват законодателно подобни стратегически направления, каквото е мрежовото разпространение на висококачествени здравословни продукти. Още повече, че по този начин се разкриват голям брой работни места и се повишат доходите на хората.

Предвиждаме и работим за това, в цяла Европа да се оформят центрове за разпространение на здраве и полезни знания. Тези центрове ще обменят помежду си гореща информация на световно ниво, ще поддържат постоянни контакти чрез Интернет, и всеки от тях ще бъде повече или по-малко специализиран в определени важни направления.

Холистичен център “Анхира” е модел за такъв информационно-образователен и лечебно-профилактичен център, но той може да обслужва само определен краен брой хора. Необходимо е да се развие цяла мрежа от подобни центрове, която да бъде гъвкава и приспособима към непрестанно изменящите се условия и да се самоиздържа от приходи, свързани с разпространението на полезни продукти, идеи и методи.

Компаниите, които разпространяват здравословни продукти, играят важна и полезна роля за здравето и благополучието на хората. В тази връзка изказваме признателност на всички наши приятели от фирма AquaSource, благодарение на които се запознахме с вълшебните синьозелени водорасли, коластрата, ЕМК и другите продукти – те подобряват нашето здраве, преобразяват нашето мислене и изпълват живота ни с много прекрасни неща, без които той не би бил толкова красив и съдържателен.

Благодарни сме и на всички дистрибутори на “Зелените лъчи на светлината”, които ни помагат с любовта си и ни мотивират с искрения си стремеж към знания. Дано тази книга помогне на всички да осъзнаят още по-добре колко важно е това, което прави нашата мрежа, и ни изпълни с увереността, че участваме в нещо полезно и прекрасно.

У нас вече доста хора приемат суперхраните AquaSource и имат добри резултати. По принцип всеки човек ежедневно се нуждае от водорасли, коластра и ЕМК, а употребата им е един полезен навик, който е въпрос единствено на здрав разум. Препоръчването им не е свързано с медицина, лекари и болници, защото те са просто храни – най-добрите животворни клетъчни храни в света.

Както знаем, водораслите AFA повишават човешката интелигентност. Българинът е по принцип буден и високоинтелигентен. Ето защо е естествено тъкмо България да се оформи като първият голям център за разпространение на микроводорасли в Европа.

Ве че започна разработването на нови страни от Европа с население няколкостотин милиона души. Това означава, че след години в икономиката на България благодарение на нашата дейност ще се вливат огромни средства, особено след присъединяването ни към Европейския съюз.

В много държави голяма част от хората нямат стабилни доходи, в това число и тези, които имат нископлатени работа или получават минимална пенсия. Благодарение на суперхраните, предлагани от AquaSource Algae Group Plc на принципа “Фрнчайзинг за всеки” Европейската мрежа за здраве, приятелство и успех “Анхира” протяга ръка към такива хора и към всички, които търсят възможност за по-добро здраве, по-високи доходи и повече свобода.

Ако обичате да помагате на хората, и вие сте добре дошли! Като се свържем с вълшебната жизнеутвърждаваща сила на суперхраните, животът ни винаги ще бъде изпълнен с енергия, здраве, успех и свобода.