Бонус жизнен стандарт

Нивата Директор и нагоре могат да получават Бонус жизнен стандарт (БЖС) всеки месец. В месеца, в който се квалифицирате като Директор (или по-високо ниво) можете също да получите този бонус.
Този бонус е специфичен за всяка страна и отразява различията в стандарта на живот в различните страни. Попитайте Вашия спонсор за подробности относно този бонус и как можете да го получите.
Засега на директорите от България бонус жизнен стандарт се изплаща при едно от следните условия:
Ако сте дистрибутор и се квалифицирате за директор, в същия месец получавате 50 евро БЖС. Получавате по 50 евро БЖС и през следващите 3 месеца, при условие, че защитите за съответния месец ниво Директор с 2000 QGV/80 QPV.
 
Ако сте Директор и ваш дистрибутор се квалифицира за Директор, при условие, че между него и Вас няма друг Директор, получавате същия месец 50 евро БЖС.
Получавате по 50 евро БЖС и през следващите 3 месеца, при условие, че Вие сте активен Директор с 2000 QGV/80QPV и Вашият нов Директор е защитил своето ниво за съответния месец с 2000 QGV/80 QPV.