Екзекутивен Директор

Издигането от ниво Директор 3* до Екзекутивен Директор е огромен успех. Това са нива, изискващи по-големи умения, които се възнаграждават с увеличен Директорски бонус от Директорите от четвърто поколение. Най-солидната възможност за доходи в Евро Бизнес Програмата, Безкрайният бонус, е запазен изключително за Екзекутивните Директори, които са се доказали като спосбни и желаещи да предадат своите лидерски качества и на другите.
Таблица 5: Доходи на Екзекутивни Директори
(получавани проценти от CGV на техните Директори)
Таблицата показва броя на необходимите клонове Директор 3* за квалификация като Екзекутивен Директор и нагоре. За да се квалифицирате за тези нива, трябва да имате посоченият брой Директори 3* под Вас, които могат да са квалифициращи се или защитаващи се.
За да поддържате ниво Екзекутивен Директор (и да получавате комисиона като Екзекутивен Директор), Директорите 3* трябва да са защитили нивото си.
Следващата страница дава пример за Директорски бонус на Екзекутивен Директор.
Пример 7: Директорски бонус, получаван от Екзекутивен Директор
Всички Директори и по-високи нива, показани в този пример, имат поне 1600 QGV и 80 QPV, а всички Директори 1* и тези с по-високи нива имат поне 2000 QGV и 80 QPV.
Вие ще получите следният Директорски бонус:
10 % от CGV на A, B и C (първо поколение)
7 % от CGV на D, E, F, G, H, I, J (второ поколение)
5% от CGV на K, L, M, N, P, Q (трето поколение)
1% от CGV на R (четвърто поколение)
Този бонус е в добавка към комисионата от поръчките на Вашата неоткъсната група и печалбата от директни продажби. В този пример, Вие можете да получите и Безкраен бонус, вижте повече подробности по-долу.
Въпроси относно Директорският Бонус
Какво ще се случи, ако не защитя нивото си един месец? 
Ако не защитите нивото си, ще получите комисиона за нивото, което сте постигнал. Това означава, че ако сте се квалифицирал като Директор 3* и имате три Директорски клона, но в един от месеците единият от Директорите не се е защитил, тогава Вие защитавате ниво Директор 2* и ще получите Директорски бонус за Директор 2*.
Вие ще загубите постигнатото си ниво, ако не го защитите поне веднъж за период от 6 месеца, в този случай ще бъдете понижен до ниво Директор или най-високото постигнато ниво през последните шест месеца, ако то е по-високо. Ако нямате 80 QPV, поне веднъж на всеки шест месеца, Вие ще бъдете преквалифициран до ниво Дистрибутор.
Какво ще се случи, ако Директор от моята мрежа не се защити? 
Вие ще получите Директорски бонус от техните CGV в размер на същия процент както следващия защитен Директор, който е по-далеч от Вас (или би бил, ако съществуваше такъв). Груповият обем на незащитилия се Директор не се включва в груповия обем на следващия защитил се Директор.
Пример 8: Ако в горният пример B и D не защитят нивото си, Вие ще получите:
10 % от CGV на: A и C (първо поколение)
7 % от CGV на: B, D, E, F, G, H, I, J, K, L (второ поколение)
5% от CGV на: M, N, P, Q, R (трето поколение)