Витамин В12 и рак

Както знаем, водораслите АФА са богати на витамин В12. Някои хора, болни от рак, се страхуват да приемат водорасли, защото лекар им е казал, че приемането на витамин В12 е опасно и че този витамин е противопоказан при рак. Но тези препоръки не се основават на достатъчно убедителни научни доказателства.

Разбира се, както по много други теми в медицината, и по тази няма консенсус. Изводите са противоречиви. Там, където се твърди за връзка между високи нива на вит.В12 и рак, това се основава на наблюдения върху хора, които са изложени на различни други условия. Казано с прости думи, все едно да твърдим, че понеже повечето хора закусват, закусването е свързано с повишен риск от рак. Или понеже хората обикновено ходят на работа поне по 5 дин в седмица, ходенето на работа води до рак. Или понеже хората се женят, те се раболяват от рак… е, схванахте мисълта ми.

Ето какво е публикувано по темата в най-реномирания научен медицински сайт PubMed към националния институт по здраве на САЩ:

Има съобщения, че пациенти с рак показват повишени плазмени концентрации на витамин B12, което води до несигурност относно безопасността на витамин B12. Проведохме систематично търсене в литературата и преглед на обхвата на проучвания върху хора, публикувани в PubMed между януари 2005 г. и март 2022 г., за да изследваме връзката между витамин В12 (концентрации на биомаркери на В12, прием и генетични детерминанти) и рака.

С изключение на рака на черния дроб, връзката между плазмените концентрации на витамин B12 и рака не е последователна в проучванията. Приемът на витамин B12 от храни и добавки показва дори по-малко последователни връзки с рака. Няма доказателства за едновременност, кохерентност или биологично значима връзка доза-отговор между плазмените концентрации на витамин В12 и рака.

Генетично определени високи нива на плазмен витамин B12 е вероятно да бъдат свързани с рак. Наличните рандомизирани контролирани проучвания са използвали високи дози мултивитаминни добавки и ракът е непланиран резултат, поради което причинно-следствената връзка на B12 при рак не може да бъде преценена въз основа на тези проучвания. Освен това ниските плазмени концентрации на витамин B12 са често срещани при пациенти с рак.

Следователно няма достатъчно доказателства, за да се приеме, че високият плазмен витамин B12, високият прием на B12 или лечението с фармакологични дози витамин B12 са причинно свързани с рака. Ниското ниво на витамин В12 при пациенти с рак трябва да бъде диагностицирано и лекувано, за да се предотвратят хематологичните и неврологични последствия от дефицита. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36364737/

Ето още едно проучване, което показва връзката между рака и недостига на витамин В12, често срещан у веганите:

Въпреки че има множество ползи за здравето от веганската диета, проучванията също така свързват диетата с дефицит на различни микроелементи и витамин В12. Това изследване се фокусира върху витамин B12, поради неговата критична роля в синтеза и метилирането на ДНК. В светлината на тези връзки се прави критичен преглед на скорошната научна литература, за да се разберат ефектите от диета с дефицит на В12 върху генома и епигенома и дали тя може да доведе до рак. Наблюдава се, че дефицитът на B12 води до повишено неправилно включване на урацил, което води до нарушен синтез на ДНК и геномна нестабилност. Дефицитът също води до глобално хипометилиране на ДНК, отличителен белег на ранната канцерогенеза. Резултатите от това проучване подчертават необходимостта от повишена осведоменост сред веганите, за да се осигури адекватен прием на B12 чрез добавки или консумация на обогатени продукти като превантивна мярка. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.202000945

Моите лични наблюдения върху мен самия и хиляди хора, които редовно приемат водорасли АФА повече от 27 години, са следните: приемането на тези водорасли е много полезно, защото те дават енергия, подхранват всички наши клетки и особено нервните клетки (наричаме ги \”еликсир за мозька\”), подпомагат кръвотворенето и укрепват имунната система.