Здрави или болни – къде сме ние?

Здравето на човечеството е застрашено. При това не само физическото здраве. И кой друг, ако не всеки човек с добра воля, може да направи нещо по въпроса? Но за да си помогнем, първо трябва да знаем какво е здраве.

Според водещия съвременен хомеопат проф. Йоргос Витулкас човешкото здраве има три измерения, тъй като човек съществува на три нива – материално, свързано с физическото тяло, душевно, свързано с емоциите, и духовно, свързано с ума и духа . За да бъдем здрави, ние трябва да се освободим от различните ограничения и болести на всички тези три нива.

Физическото здраве е състояние на освободеност от болка. При това човек разполага напълно с тялото си – то го слуша и е в добра форма, винаги готово да изпълни съответните функции.

Душевното здраве е състояние на освободеност от прекалено завладяващи страсти – емоциите на здравия човек не го превръщат в роб. Вместо това в душата му цари ведро спокойствие и добронамерена отзивчивост.

Духовното здраве е състояние на освободеност от егоизъм и гордост, при което мисленето е ясно, свързано и градивно, а творческата мисъл на човека служи в еднаква степен и на собствените, и на общите интереси.

Истински здравият човек е този, чийто живот е изпълнен с мъдрост, любов и творчество, и който допринася за това светът да става по-красив, по-сигурен и по-добър.

Мярката за здраве е творчеството и съзидателния живот в полза както на себе си, така и на другите и на света. Истински здравият човек живее балансирано и в хармония.

Това разбира се е едно пожелание, което засега граничи с утопия. Но Витулкас е прав – посоката, в която трябва да се развиваме, е тази. Крайно време е обществото да осъзнае, че здравето зависи и от образованието, и от моралните и духовни ценности, които се утвърждават сред младежта, и от примера за хуманност, справедливост и добронамереност, който даваме на децата си.

Особено неблагоприятно се отразяват някои елементи от начина на живот в големите градове – обездвижване, преяждане, стрес, замърсяване, клетъчен глад, радиация, промиването на мозъка чрез долнопробна информация.

Друг вреден фактор е самата медицина. Това важи с пълна сила за потискащите терапии и ваксинациите, които водят до бавна, но сигурна дегенерация. Е, понякога те са “по-малкото зло”, но това не означава, че можем безнаказано цял живот да се тъпчем с химия, без при това да знаем какво точно пием и как то ще ни въздейства.

Стара максима е, че само природата лекува, а лекарят просто й помага (и накрая представя сметката). Надявам се с помощта на тази книга и най-вече чрез нашата мрежа за здравословен начин на живот да помагаме на природата много по-ефикасно.

В известен смисъл всички ние, които се интересуваме от здравословното хранене и природосъобразния начин на живот, сме колеги в едно начинание, което в много отношения е по-перспективно от конвенционалната медицина като възможност да се опази здравето на здравите хора. Когато все повече хора започнат да прилагат наученото от нашите срещи и книги, ефектът ще бъде фантастичен!