Лятно часово време

Лятното часово време (ЛЧВ) е въведено в България на 1 април 1979 година.

От 1979 до 1996 г. включително лятното часово време започва от 00.00 ч. на последната неделя на март/първата неделя на април и продължава до 00.00 ч. на последната неделя на септември /първата неделя на октомври.

През 1997 и 1998 г. лятното часово време започва в 03.00 ч. на последната неделя на март и продължава до 03.00 ч. на последната неделя на октомври.

От 1999 г. лятното часово време започва в 03.00 ч. на последната неделя на март и продължава до 04.00 ч. на последната неделя на октомври, когато часовникът се връща с един час назад – т. е до 03.00 ч. астрономическо време.

Ако се колебаете в определянето на ЛЧВ, можете да направите справка с www.astro.com.

В програмата Astrolog 5.40 в меню Info – Set Chart Info лятното часово време (ако има такова) се отбелязва с Yes в поле Daylight?. Ако няма ЛЧВ, там трябва да се избере No. По подразбиране се задава Yes или No от меню Info – Default Chart Info. Пак оттам може да промените географските координати. После трябва да се съхранят новите настройки от меню File – Save Settings като astrolog.dat в папка Astrolog (на мястото на старите, т. е. потвърждавате overwrite).