От Директор 1* до Директор 3*

Следващият етап в развитието на Вашия бизнес е да предадете уменията, които сте придобили на дистрибуторите от Вашата група, така че и те също да се квалифицират като Директори. Тези Директори формират самостоятелни групи, а Вие получавате Директорски бонус, който се формира като процент от груповия обем на тези групи. Всеки нов Директорски клон Ви издига на ново ниво и увеличен Директорски бонус, потвърждавайки всеки нов етап в разрастването на Вашия бизнес, личностно развитие и лидерски умения.

За да се квалифицирате или подържате ниво Директор 1* или по-високо ниво, са Ви необходими 2000 QGV и 80 QPV.

Директор 1* и нагоре, който не защити нивото си поне веднъж в рамките на 6 месеца, ще бъде понижен до ниво Директор или до най-високото достигнато ниво в предходните 6 месеца, ако то е по-високо. Ако Директор 1* (или повисоко ниво) няма 80 QPV в рамките на 6 последователни месеца, той/тя ще бъде понижен до ниво дистрибутор и ще трябва да се квалифицира отново като Директор 1*, за да получава Директорски бонус. Директорските значки могат да се носят само при валидно ниво.

Директорски бонус: Директорите от 1* до 3* са Директори, които имат Директори в своите организации и могат да получават Директорски бонус върху CGV (групов обем за комисиона) на тези Директори. Директорският бонус се изплаща допълнително към Основния бонус и бонуса Жизнен стандарт.

Таблица 4: Директорски бонус
(показва процента, който ще бъде изплатен върху CGV на Директорите).

Примери 7 и 8 в раздела Екзекутивен Директор разясняват Директорския бонус. Поколенията отразяват защитени Директори – вижте графиката по-долу.

Директор 1*

Ако в месеца, в който се квалифицирате като Директор, някой друг дистрибутор от Вашата група също се квалифицира като Директор, Вие се издигате направо на ниво Директор 1*.

Ако сте вече квалифицирал се Директор, Вие се квалифицирате като Директор 1* в месеца, в който член на Вашата група се квалифицира като Директор (нужно е също така да имате 2000 QGV и 80 QPV).

Директорите се издигат на новото си ниво след края на месеца, в който са се квалифицирали. По тази причина не можете да получите Директорски бонус в месеца, в който Вашия Директор се е квалифицирал. Ако той е във Вашата неоткъсната група, ще получите комисиона върху неговия обем в месеца на квалификацията му.

Във всеки следващ месец, в който в организацията си имате защитил нивото си Директор и имате 2000 QGV и 80 QPV, Вие защитавате ниво Директор 1* и ще получите директорски бонус върху обема на Директора(-ите) от Вашата организация. Ще Ви бъдат изплатени 10% от CGV на първия защитил се Директор от всеки Директорски клон и 5% от CGV на следващия защитил се Директор (ако има такъв).

Директор 2*

Ако се квалифицирате като Директор в месеца, в който двама от членовете на Вашата група се квалифицират като Директори, Вие ще се издигнете до ниво Директор 2*, при условие, че тези Директори са от различни клонове.

Ако сте вече квалифицирал се Директор или Директор 1*, Вие можете да се квалифицирате като Директор 2*, ако имате 2000 QGV, 80 QPV и двама Директори в различни клонове, които или се квалифицират в този месец и/или защитават нивото си.

Както Директор 1*, Директор 2* и нагоре се издигат на новото си ниво след края на месеца, така в месеца, в който сте се квалифицирал като Директор или по-високо ниво, Ви се изплаща комисиона за най-високото постигнато до тогава ниво (или за ниво Дистрибутор 3*, ако то е по-високо от постиганото ниво).

Във всеки следващ месец след квалификацията, в който в организацията си имате защитили нивото си 2 Директорски клона и имате 2000 QGV и 80 QPV, Вие защитавате ниво Директор 2* и ще получите Директорски бонус като Директор 2* според горната таблица. Това са 10% от CGV на първия защитил се Директор, 6% от втория защитил се Директор и 1% от CGV на третия защитил се Директор във всеки Директорски клон. Ако имате 2000 QGV и 80 QPV и само 1 защитил се Директор във Вашата организация, то Вие ще защитите ниво Директор 1* и ще получите Директорски бонус като Директор 1* според горната таблица

Директор 3*

Ако в месеца, в който се квалифицирате като Директор имате трима Директори, квалифициращи се в различни клонове, Вие ще се издигнете директно до ниво Директор 3*.

Ако сте вече квалифицирал се Директор, Директор 1* или Директор 2*, Вие можете да се квалифицирате като Диектор 3*, ако имате 2000 QGV, 80 QPV и три клона, включващи квалифициращи се или защитаващи Директори.

За да получите комисиона като Диектор 3*, е необходимо да имате 2000 QGV и 80 QPV и 3 клона със защитили се Директори.

Поколения

Директорският бонус е показан в долната таблица (отбелязаните проценти са от CGV). Поколенията означават защитени Директори.