Ядене на диви електрони

Светлината е основният компонент, от който произтичат, еволюират и се захранват всички форми на живот. Светлината и здравето вървят ръка за ръка. Понеже сме успели да се откъснем от естествените източници на светлина с нашите флуоресцентни заместители, живот на закрито, стъкла, контактни лещи, слънчеви очила, лосиони против изгаряне, меса и колбаси, преработени храни, и дори готвени вегетариански диети, много от нас страдат от хроническа малоилюминация (липса на светлина). Също както недохранването, малоилюминацията ни лишава от цяла група хранителни вещества и от ритмично стимулиране, играещо съществена роля в здравословния и пълноценен начин на живот.

Носителят на Нобелова награда, д-р Сент-Джорджи, описва същността на жизнените процеси като малък електрически поток, изпращан ни от слънчевата светлина. Без светлина няма и здраве.Това твърдение е ключът към разбирането на важността на живата вегетарианска храна и другите начини за внасяне на светлина в нашия организъм. Ние сме човешки фотоклетки, чиято задължителна биологична хранителна съставка е слънчевата светлина.

Говорейки за потока светлина, изпращан от слънцето, д-р Сент-Джорджи има предвид високо заредени отделни електрони, които ни предават енергия на субмолекулярно ниво, без да променят молекулярната ни структура. Квантовата физика започва да потвърждава по-интуитивния модел на хранене с жива вегетарианска храна, представляваща кондензирана слънчева светлина, която светлина при храненето се предава на човешкия организъм. Когато енергията на земната растителност ни се предава индиректно чрез месни храни, голяма част от структурираната биоелектрическа резонансна енергия се губи. Слънчевата енергия се губи също и ако био-електрическите енергийни структури на вегетарианските храни се разрушат чрез готвене или преработка.

Следващата стъпка е в разбирането на клетъчния метаболизъм като батерия. Положителния полюс е енергийно захранван от кислорода. Отрицателният полюс се захранва от висока електронно-фотонна енергия, черпена от слънцето и складирана в живата вегетарианска храна. Тази богата на електрони храна подава енергия на цитохром-оксидазната система. Цитохром-оксидазната система от своя страна преобразува електронната енергия в АТФ. Молекулите на АТФ са главният склад на енергия във всички живи биологични системи. Биохимичното освобождаване на енергия от АТФ служи като гориво за всички изискващи енергия процеси на молекулярно ниво.

Електроните се придвижват през цитохром-оксидазната система, привличани от кислорода на положителния полюс на вътреклетъчната батерия. Колкото повече кислород има в системата, толкова по-силно е това привличане. Дихателните упражнения, консумирането на храни с високо кислородно съдържание и животът на чист въздух повишават като цяло количеството на кислорода в организма.

Много важно е да разберем, че цитохром-оксидазната система съществува във всяка клетка и че за да функционира, тя се нуждае от електронна енергия. Тази електронна енергия идва от растителната храна, както и директно от слънцето. При готвенето на храната присъщите й хармонични резонансни структури на живата електронна енергия частично се разрушават. Разбирайки този научен факт, логично е да ядем храни с високо съдържание на активни електрони като плодове, зеленчуци, сурови ядки, семена и накиснати или покълнали зърнени храни.

Д-р Йохана Будвиг от Германия притежаваща научни степени по физика, фармация, биохимия и медицина, и е един от първите изследователи, съчетаващи задълбочени познания както по квантова механика и физика, така и по биохимия и физиология. Тя стига до заключението, че богатите на електрони живи храни не само действат като мощни източници на енергия, но и като слънчеви резонансни полета, които привличат и складират в организма ни слънчевата енергия и спомагат за провеждането й през него. Тя твърди, че фотоните от слънчевата светлина се привличат от “подобни на слънцето” електрони, резониращи в биологичните системи на тялото ни. Тези “слънчеви” електрони се наричат пи-електрони. Особено богати на такива електрони са двойните електронни връзки, съдържащи се в липидите. Тази пи-електронна система, функционираща на молекулярно ниво, има способността да привлича и активира слънчевите фотони.

Според д-р Будвиг енергията, която извличаме от тези фотони, действа като антиентропиен фактор. Преведено от езика на биологията, ентропия означава остаряване. Под антиентропиен имаме предвид обръщащ на процеса на остаряване фактор. От гледна точка на квантовата физика, фотоните никога не остаряват – бързината им е постоянна и същата като на времето. Слънчевите електрони предават висока степен на ред (антиентропийна енергия) на пи-електроните в нашите биологични системи. Колкото повече слънчева светлина абсорбираме в нашите системи, толкова повече се запасяваме с енергия, която възстановява нашето здраве и забавя остаряването ни.

Ето защо хората, които консумират рафинирани, готвени и преработени храни, понижават количеството на слънчевите електрони, захранващи системата, и броя на енергизираните слънчеви електрони, способни да създават слънчево-резонансни полета. Според д-р Будвиг преработените храни могат да действат дори като изолатори за здравословните енергийни потоци. С колкото повече слънчеви електрони се зареждаме, толкова повече се увеличава способността ни да привличаме и абсорбираме на принципа на резонанса подобни електрони директно от слънцето, от други слънчеви системи, дори и от други галактики. На ниво кожа с увеличаването на способността ни да поглъщаме електрони намалява рискът от изгаряния, което на теория би следвало и да намали вероятността от рак на кожата.

Понеже растат на висока надморска височина и при високи температури, микроводораслите спирулина (и АFА) имат повишено ниво на бета-каротин, други каротеноиди, ензимни системи и други биологични активни съставки, способни да абсорбират по-качествено интензивното на тези места слънчево и космическо излъчване. Открих, че приемането на спирулина и мазането със специалния “Фикотенов крем”, съдържащ спирулина (разработен от доктор Кристофър Хилс в Light Force), позволи на мен, други членове на екипа и няколко доброволци да работим по-дълго време изложени на ярките лъчи на слънцето в Патагония, Аризона, без да получим изгаряния.

И други изследвания показват, че спирулина и “Фикотенов крем” обръщат процеса на размножаване на кожни ракови клетки и унищожават в зародиш раковите наченки. Установено е, че три четвърти от хората, свръхчувствителни към слънце, са успели да увеличат четири пъти времето, през което могат да се излагат на слънце. За тези от нас, които разбират, че ние всъщност сме едни човешки фотоклетки, които често страдат от малоилюминация, това е едно изключително вълнуващо откритие.

Д-р Будвиг също така открива, че при комбинирането на ленено масло и високо зареден протеин, трите двойни електронни връзки в лененото масло и протеина образуват биполярна (капацитетна) енергийна решетка, която още по-добре абсорбира, складира и предава потока слънчеви електрони и усилва слънчевия резонанс. Д-р Будвиг най-често използва селска извара (защото е богата на протеини) за комбинацията с лененото масло. Като веган смятам, че пчелният прашец и микроводораслите АФА и спирулина са идеалните богати на протеини концентрирани храни, подходящи за комбинацията с лененото масло.

Д-р Будвиг твърди, че според откритията на съвременната физика и квантовата биология няма други форми на живот с толкова голям потенциал за натрупване на слънчеви електрони, какъвто притежават хората. Хората изглеждат особено силно свързани със слънчевата светлина. Покрай същия слънчев електронен резонанс, връзката ни със звездите е усилена от способността да приемаме и преработваме биохимически техния светлинен дар. Светлината е звеното, свързващо ни с вселената.

Способността ни да се обогатяваме със слънчева космическа енергия зависи от консумацията на храни с високо слънчево електронно съдържание, което привлича слънчевите и космически лъчи, тъй като е в резонанс с тях. Здравето и съзнанието ни зависят от способността ни да привличаме, складираме и провеждаме електронна (слънчева) енергия, която е крайно необходима за захранването и регулирането на всички жизнени процеси. Колкото по-голям е складът ни от светлинна енергия, толкова по-голям ще е потенциалът на цялостното електромагнитно поле, и следователно ще имаме в наличност повече енергия за лекуване и поддръжка на здравословното си състояние.

Силно слънчево резонансно поле по пътя на нашата еволюция допринася за достигането на пълния ни потенциал като човешки слънчеви същества. Светлината спомага за еволюцията, а липсата на фотони в организма я забавя. Светлината и съзнанието са взаимосвързани. В началото на века, Рудолф Щайнер, основател на училищата Waldorf, Anthroposophical Medicine и биодинамичното градинарство е смятал че пропускането на външна светлина в нашите системи стимулира пропускането на същото количество вътрешна светлина в нас самите. Колкото повече увеличаваме способността си да абсорбираме и асимилираме светлина, толкова по-съзнателни ставаме. Колкото повече се изменяме увеличавайки абсорбцията си на светлина, толкова повече се доближаваме към тази светлина.

Това е тънката тайна на съзнателното хранене.

д-р Гейбриъл Казънс