Глава 5: На кого да се доверим?

Според международните изисквания образованието по хомеопатия трае поне 2-3 години (плюс 2 години медицински минимум за немедици). Добрият хомеопат се изгражда след още няколко години ежедневна практика.

В България има различни хомеопати:
– дипломирани хомеопати-медици (лекари, стоматолози, фармацевти, фелдшери, акушерки и медицински сестри).
– дипломирани хомеопати-немедици, допълнително изучавали основните медицински дисциплини.
– студенти по хомеопатия (не работят сами, а под ръководството на достатъчно опитни преподаватели).
– “хомеопати” без дипломи, които обикновено не заслужават доверие. Някои може и да са медици, а други да нямат елементарни медицински знания.

Обърнете внимание кога и от кого са издадени дипломите на вашия хомеопат, колко години е изучавал хомеопатия и от колко време я практикува. Не разчитайте толкова на реклами в медиите, а най-вече на препоръки от познати, които са били излекувани, и на личните си впечатления.

За правилността на самото лечение не е толкова важно хомеопатът същевременно да е и лекар-алопат (алопатия – от гръцки език алос – различен – такива лечебни методи, които не са съобразени със Закона на подобието, т.е. повечето методи на конвенционалната медицина). Затова може да се доверите и на немедици с добра репутация, ако сте сигурни в добросъвестността им, особено когато работят в сътрудничество с лекари-хомеопати. Това е утвърдена практика в много страни по света (някои водещи съвременни хомеопати не са лекари-алопати, но обикновено си сътрудничат с такива поради научни, практични и правни причини).

Ако обаче сте сериозно болен, обърнете се към опитен лекар-хомеопат с по-голям клиничен стаж – той може да ви назначи изследвания, да прецени кои лекарства не бива да спирате и при нужда да ви насочи към друг специалист.