Синдром на пропускливото черво при псориазис

Обяснение на синдрома на пропускливото черво

За да улесня разбирането на синдрома на пропускливото черво, се обръщам към впечатляващия труд на д-р Золтан П. Рона от Торонто, Канада, който дава следното кратко описание на тази вече позната болест:

Синдром на пропускливото черво е названието на често срещан здравословен проблем, при който основният органен дефект (лезия) е по-порестата (по-пропусклива) от нормалното чревната лигавица.

Прекомерно големите пространства между клетките на червото позволяват навлизането на токсичен материал в кръвта, който при нормални обстоятелства би трябвало да остане в червото и да бъде изхвърлен извън организма. Червото става свръхпропускливо – бактериите, гъбите, паразитите и техните токсини, неразграденият протеин, мазнини и отпадни продукти, които обикновено не се абсорбират в кръвта при здрав организъм, преминават през повреденото, свръхпропускливо или поресто черво.

Д-р Рона посочва, че синдромът на пропускливото черво „почти винаги е свързан с автоимунно заболяване, а преодоляването на автоимунна болест зависи от лечението на лигавицата на храносмилателния тракт”. В тази категория той изброява като директно свързани със свръхпропукливост на чревната стена болести като лупус, ревматоиден артрит, множествена склероза, фибромиалгия, синдром на хроничната умора, световъртеж, болест на Крон, язвен колит и диабет. При пропускливо черво ставаме по-малко устойчиви на вируси, бактерии, паразити и кандидози (гъбични инфекции). Това са само няколко от множеството болести или състояния, които днес се изследват подробно, за да се установи, че произхождат от свръхпропускливост на червата.

Намирам за интересен факта, че Едгар Кейси е бил първият, който е дал това обяснение за причината за псориазис, преди повече от 60 години. Той описва този осмотичен процес, който се случва в червата като просмукване на токсини през тънките чревни стени. Въпреки че той не го е нарекъл недвусмислено „чревна пропускливост”, очевидно е, че е описал същия феномен с езика на неговото време.