Глава 12: Съвместимост с друго лечение

Хомеопатията е специфичен метод за стимулиране на жизнената сила на енергийно ниво и е добре съвместима с много природолечебни методи – диети, естествени хранителни добавки, разтоварващи дни, очистителни процедури, масаж, лечебна физкултура, мануална терапия, гимнастика, фитотерапия, балнеолечение и др.

Често алопатичното лечение е по-скоро подтискане на химично ниво и пречи на жизнената сила да се справи с проблемите. Това се отнася най-вече до кортизонови и други хормонални препарати, някои противовъзпалителни и антиалергични средства, контрацептиви, химиотерапевтици, антибиотици и др.

Ваксинациите също могат да отключат някои болести или да провокират тласък при съществуващи такива. Затова щом ще се прилага хомеопатия, в повечето случаи е наложително да се прекъснат химическите лекарства. Ако не са животоспасяващи, добре е да се спрат доста преди да се започне с хомеопатията, за да се изявят истинските симптоми и да се изчисти организма.

Не е изключено самото спиране на алопатичната терапия да предизвика влошаване на болестта. Някои химични лекарства не могат да се спират рязко, а други изобщо не бива да се прекъсват. Това важи особено при по-сериозни болести когато става дума за заместителна терапия (например с инсулин при диабет, с тироксин след операция на гуша и пр.).Такова решение е от компетентността само на опитен лекар.

Най-добре е да се уведоми хомеопатът за всички други лечебни методи, които възнамерявате да опитате, за да се преценят индивидуално рисковете от антидотиране на хомеопатичното лечение.

Особено сериозна грешка е да се вземат каквито и да било лекарства по време на лечебната криза без знанието на лекуващия хомеопат.

Ако хомеопатичното лечение не се провежда правилно, може да се стигне до влошаване – то се дължи на естествения ход на болестта или на грешки на лечителя и пациента.