Техники за успешна реперторизация

Техники за успешна реперторизация
(по Г. Витулкас)

Може да се каже, че на теория решаването на хомеопатични случаи е лесно. Човек трябва само да избере правилни симптоми, да ги подчертае правилно и компютърът ще намери симилимума. Или още по-добре, да запамети всички лекарства и след това да дава симилимума въз основа на познанията си за Материя медика, без дори да отваря реперториум. Някои от случаите се поддават на тези методи. За съжаление, много случаи са толкова сложни, че за да намерите симилимума за тях, ще трябва да усвоите разнообразни умения.

,

Тези умения включват:

 • Способността да се познават всички вариации на човешката природа, доколкото е възможно, така че всеки симптом или отклонение от здравето да са лесно разпознаваеми от вас. Това е мъдростта да виждаме нещата такива, каквито са и да познаваме възможностите за патология в човешката природа.
 • Да знаем целите, задачите и границите на лечението за всеки отделен случай. Прогнозата.
 • Способността да имате интуиция и мощни умения за наблюдение, които работят в хармония, за да извлечете уместна и фактическа информация от пациента.
 • Способността да възприемате тази информация без предубеждения или изкривяване и да я регистрирате обективно.
 • Способността да се възприема във всички случаи това, което трябва да се лекува в момента, когато пациентът излага симптомите си.
 • Знания и прозорливост за да подберете само тези симптоми, които имат отношение към това, което трябва да се излекува в момента.
 • Да имате реперторизиращ софтуер, който е пълен, точен и съчетава принципите на хомеопатията в процеса на анализ до степента, необходима за да се стигне до интелигентни предложения.
 • Да имате познания по Материя медика, достъп до нея и опит от предишни случаи, така че тези предложения да бъдат потвърдени или отхвърлени в съответствие със здравия разум.
 • Да сте в състояние да синтезирате случая в жив образ и след това да сравните този жив образ с живия образ на лекарството, така че “да знаете”, че сте открили симилимума.
 • Да знаете как да водите случая, като например кога да повтаряте лекарството, кога да чакате, кога да сменяте лекарство и кога да насочите пациента към друго подходящо лечение.

Както се вижда, процесът на реперторизация и анализ на случая е неразривно свързан със и зависи от различни ключови умения. Всички случаи са уникални и поради това не могат да бъдат разглеждани по един и същ начин. Дръжте ума си отворен и гъвкав за различни погледи върху информацията. В интервюто, търсете начини да съчетавате симптоми така, че да се насочвате към възможни предписания. Сравнете всички възможности, колкото може по-добре. Вашето предписание може да се основава на един или комбинация от следните критерии:

 • Цялата история
 • Историята на родителите
 • Текущите симптоми
 • Майката през бременността
 • От раждането до началото на заболяването
 • Етиологията, причината, нещо, след което пациентът никога не се е оправил
 • Симптомите до началото на заболяването
 • Настоящото състояние днес
 • Тоталността на симптомите
 • Повтарящи се симптоми
 • Постоянни симптоми
 • Психични, общи, ключови и местни симптоми в комбинация
 • Само психични
 • Психични и общи
 • Психични и местни
 • Общи и ключови
 • Общи и местни
 • Местни и ключови
 • Само местни
 • Ханеманова класификация на симптомите
 • Едностранна случай (Ханеман)
 • Ключови, специфични и характерни симптоми
 • Минимален синдром с максимална стойност, няколко симптома, които описват пациента
 • Връзки между лекарствата
 • Динамика на пациента, доколко той се представя като есенция (Витулкас)
 • Основна заблуда, ситуационна Материя Медика
 • От лезиите към фундаменталното (Eizayaga)
 • Морфология
 • Еклектика
 • Нозоди
 • Странни, редки, особени (СРО)

Много хомеопати биха се съгласили със следния метод: Първо реперторизирайте силните “хомеопатични” симптоми. Най-силният симптом ще бъде повтарящ се, интензивен, характерен психичен симптом, изразен ясно и спонтанно. Следващият най-ценен вид симптом ще бъде своеобразен общ или специфичен местен симптом. Всичко това са “ключови” симптоми. След това добавете модалностите. Потърсете рубрики, които най-добре описва есенцията (същността) или основните характеристики на случая. Сега направете реперторизация и първо се опитайте да намерите някакво лекарство, което обхваща всички по-горни критерии. Направете това за всяко възможно лекарство и след това сравнете всички лекарства за да намерите най-доброто възможно. Местните патологични симптоми ще се надяваме да се покриват от лекарството, избрано според критериите по-горе. Следвайте всички улики, за да видите докъде водят и да сравните картината на случая с образа на лекарството.

Винаги определяйте случая ясно, без предубеденост, а след това търсете решение, което пасва на случая както стара обувка пасва на дългогодишния й собственик. Те трябва да пасват помежду си без много усилия. Ако това не е възможно, може да бъдете принудени да дадете лекарство само въз основа на местните симптоми, както е например случаят на пациент с “изключително увеличен далак”. В този случай беше предписан Ceanothus, тъй като основна характеристика на Ceanothus също е изключително увеличен далак. Имах и един случай, при който имаше обриви само на дланта. Не можах да потвърдя никой полихрест, затова дадох Anagalis въз основа на особеностите на разположението на патологията. Обривът много се облекчи. В друг случай пациентката не можеше да спи нощем повече от един или два часа. Тя бе неспокойна само на умствено ниво, бе придирчива и се влошаваше от топлина. Лекарството бе Arsenicum iodatum. Това е пример за това как типичната същност на лекарството, а именно физическо безпокойство, липсва. Случаят бе решен, тъй като лекарството пасва на тоталността от симптомите.

Като цяло може да изключите лекарствата, ако има силни модалности, които са срещу тях. Например, ако вашият пациент е много топлокръвен и има силна антипатия към топлина, дори ако Nux Vomica се предполага по различни причини, може да го изключим, защото знаем, че Nux Vomica обикновено е много зиморничав. Ако пациентът са неутрален по отношение на температурата, можем да дадем Nux Vomica ако е лекарството с най-силни индикации. Дадени лекарство може да се изключи, ако модалностите отиват в обратната посока. Например, вашият пациент има болки в ставите, които се облекчават от движение. Ние знаем, че Bryonia винаги се влошава от движение, така че тя може да се изключи.

Не е добра идея да се изключи лекарството само защото умствено или емоционално симптомите не се вместват точно в профила му. Това е така, защото много лекарства имат различни есенции и може да не познавате всички тях. Например, Graphytes могат да бъдат много тъпи и груби или много чувствителни и тревожни за всичко. Medorrhinum могат да бъдат изключително чувствителни или много безчувствени и “мачо”. Безценно е да научите есенциите на различните лекарства, но най-добре е да нямате фикс идеи за тези есенции, тъй като човек едва ли може да научи всички есенции дори само на едно лекарство.

Ако пациентът не дава никакви ключови симптоми в подкрепа на предписанието, което искате да дадете, вземете предвид следното: Ако искате да дадете общ полихрест, най-вероятно ще трябва да потърсите по-добро лекарство или да го комбинирате с някое друго, което съдържа характерните симптоми на случая. Например, веднъж имах един случай на суицидна депресия. В много отношения тази жена пасваше на Aurum metallicum, но нямаше силни потвърждаващи ключови симптоми. Аз й го дадох така или иначе, тъй като покриваше същността толкова добре. Месец по-късно тя не бе по-добре и след това открих, че има силно желание за сол и влошаване на слънце. Сега бях по-сигурен в предписанието и й дадох Aurum Muriaticum, който имаше много дълбок и дълготраен положителен ефект върху нея.

Ако имате само един силен “хомеопатичен симптом” за разлика от обичайните симптоми на заболяването, не се пускайте от този симптом лесно, тъй като той е сал, за който може да се държите в бурното море. Наскоро имах един много труден случай на дете с постоянни инфекции на пикочния мехур, тежки болки в стомаха и с много раздразнителен и гневлив темперамент. Най-впечатляващият хомеопатичен симптом, който доведе до предписване на правилното лекарство, бе неговата огромна ревнивост. Това бе всъщност най-важният симптом на случая и понеже не се отказах от него, успях най-накрая да стигна до идеята за предписване на Calcarea sulphurica, което много облекчи симптомите.

В крайна сметка силното състрадание към пациента, острият интелект, способността да бъдем прозорливи, моментите на интуиция, емоционалната ни реакция спрямо пациента, всички те работят заедно за да ви дадат идеи, въпроси и отговори за “решаване на случая”. По този начин човек се учи да бъде детектив експерт. Дори и най-малките и незначителни следи може да станат важни, така че като се видят частите да се обясни цялото и само като чуете тона на гласа или видите очите, ще можете да отгатвате мислите на пациентите и да знаете миналото им.

След като добавите два симптома в реперторизацията, погледнете и вижте какъв резултат се получава. Ако се съмнявате в даден симптом го извадете, оставете само важните симптоми. Отделете локалните симптоми и вижте дали малко локално лекарство може да реши случая. То може също да покрива и конституцията (пациента като цяло). Проучвайте малките лекарства в Материя Медика, ако излизат при реперторизацията. Проучвайте симптомите на острото заболяване внимателно, може да откриете остро лекарство, което е и по-дълбоко конституционално средство.