Курс Цветя на Бах – ниво 2

Цветята на Бах – Ниво 2
Задълбочено опознаване на лековете (курс за средно напреднали)

Онлайн в група във Фейсбук
Цена: 150 лв.
Линк към Фейсбук групата

Преподавател: д-р Петър Найденов. Завършил е успешно най-високата степен на обучение към Центъра на д-р Едуард Бах в Англия и е BFRP (Bach Foundation Registered Practitioner) – специалист, регистриран да практикува терапията с цветята на Бах след полагане на съответните изпити.

Второто ниво на курса е подходящо за хора, които са участвали в ниво 1 и искат да задълбочат знанията си. Условие за участие в него е завършено първо ниво и притежаване на книгите за цветята на Бах, издадени от Баховия център (може да се купят онлайн).

Онлайн курсът представлява запис на курс на живо.

Ако не сте присъствали на първото ниво на курса, можете да го завършите онлайн тук.

Моля, заплатете таксата от 150 лв. по банков път на следната сметка:
Юробанк България АД, IBAN: BG84BPBI79401043834102, SWIFT: BPBIBGSF, бенефициент: Анхира ЕООД.

След като заплатите, се свържете с д-р Найденов чрез съобщение по Вайбър (тел. 0888 540442). В съобщението да има трите ви имена, имейл адрес, както и потвърждение за плащането. Също, подайте заявка за включване във Фейсбук групата.

За лектора

Д-р Петър Найденов е енциклопедична личност: астролог, екзекутивен директор 1* в АкваСорс и лидер на Европейска мрежа за здраве Анхира, холистичен лекар, хомеопат, специалист по ХДТ, книгоиздател, автор на книги и статии, преподавател, полиглот и BFRP. Познава цветята на Бах от 1990 г. В практиката си съчетава различни методи така, че да е максимално полезен.

Защо да се включите в този курс

Защото се провежда по оригинални материали и е идентичен с този, който се предлага от Баховия център и Международната фондация към него. След завършването му получавате сертификат, който ви дава право да участвате в следващото, трето ниво на обучение. Накратко: това е най-достъпният и надежден начин да овладеете системата на д-р Бах, а след време и да станете BFRP, при това без да ви трябва добър английски.

През 2022 г. Петър продължава обучението си в специалния курс за преподаватели към Баховия център с цел да предлага достъпно сертифицирано обучение на български език за удобство на желаещите да овладеят метода. Когато придобие официален статут на преподавател, на обучаващите се в неговите курсове ще бъдат предложени специални облекчени условия за сертифициране, при това на български език.

Алтернативата е да се обучавате сами (както много други световно неизвестни лечители) или да заплатите няколко хиляди британски паунда за да завършите същите курсове в Англия – естествено, ако владеете добре английски език. Процесът трае поне две години – т.е. и това изисква време, но е по-трудно, по-скъпо и не толкова удобно, защото е свързано с пътуване, организация и т.н.

Засега в България няма сертифицирани преподаватели за всички нива на обучение към Международната Бахова фондация и се надявам да съм един от първите такива. Когато – тогава. Ще направя всичко необходимо за целта, но това е процес, който изисква време.

Системата на Бах накратко

Все повече хора осъзнават връзката между емоциите и физическите симптоми и необходимостта да се лекуват както едните, така и другите, за да се постигне истинско трайно и ефективно излекуване.

Ако личността не е в съзвучие с душата, в енергийно отношение се получава дисхармония и хаос, които отначало се проявяват като отрицателни емоционални състояния, а по-късно като всякакви заболявания според индивидуалната предразположеност на конкретния човек.

В началото на двайсети век английският лекар д-р Едуард Бах създава метод за лечение на емоциите с помощта на извлеци от цветя. Целта му е този метод да е достъпен за всички хора и да достигне до всеки дом и семейство. В наши дни милиони хора по света ползват лековете.

Системата от 38 лека от цветя на Бах покрива всяко едно емоционално състояние, известно на хората.

Какво ще научите:

 • Как да използвате цветята на Бах в ежедневието
 • Личностни особености и типови лекове
 • Лекарства за типични ситуации
 • Методи за избор на лекарства
 • Сравнения между различни лекове
 • Може ли да променим живота си с лекове от цветя на Бах
 • Системата на д-р Бах – задълбочено опознаване
 • Въпроси и отговори, свързани с практиката.

Програма на курса

 • Типови и лекове за настроения. Упражнение за типов лек индивидуално и по двойки. Обсъждане.
 • Сравняване на лекове. Подобни лекове – прилики и разлики. Привидно допълващи се, несъвместими и противоположни двойки лекове. Спешна формула или самостоятелни лекове? Готови комбинации?
 • Често срещани ситуации и свързани с тях лекове.Лекове и отношения – интимни, работни, приятелски и др.Използване на лекове за подобряване на бизнес климата. Упражнение: Ситуации от ежедневието и лекове за тях.
 • Упражнение: всеки курсист изтегля картонче с даден лек и го пресъздава, а другите се опитват да го познаят.
 • Курсистите описват реална житейска ситуация, за която групата предлага комбинация от лекове за участниците във въпросната ситуация.
 • Упражнение: Всяка двойка изтегля картонче с 2 лека, представя типична сцена (разговор и поведение) между тях, а групата трябва да познае лековете.
 • Упражнение: Преподавателят описва конкретни ситуации и хора, а курсистите предлагат лекове. Няколко души описват свой близък и другите му правят индивидуална комбинация от лекове.
 • Упражнение: Консултация и изготвяне на индивидуална комбинация. Финален тест.
 • Допълнителни източници на информация – сайтове, книги. Представяне на Ниво 3.

По-нататъшни стъпки след този курс

Можете да участвате в следващото, трето и последно ниво на обучение. Можете да кандидатствате при облекчени условия за получаване на титлата BFRP, след като официално получа правото да подготвям сертифицирани специалисти. Можете да получите достъп до затворената Фейсбук група, в която си общуваме и се учим.