Интераспекти в синастрията

Интераспект означава аспект между планета от рождената карта на един човек с планета от рождената карта на друг човек. В синастрията интераспектите са много важни, защото показват как си въздействаме енергийно помежду си. Може да ги считаме за \„постоянни транзити\“ – когато се намираме близо един до друг или си въздействаме от разстояние, интераспектите се задействат.

При сравняването на два хороскопа на романтични, сексуални, брачни или делови партньори е добре да се следва определена система за тълкуване. Част от тази система е подреждането по важност на интераспектите според това между кои планети или ъгли на двата хороскопа се образуват.

Не бива да подценяваме интуицията си, когато тълкуваме партньорство. Тя може да ни даде общо усещане за протичането на енергии между партньорите. Винаги има изключения от правилата. В действителност, няма точно определени “правила”, има само системи, които целят да научат начинаещия астролог да мисли по определен начин. С времето и практиката всеки астролог развива свой начин на приложение на системата, която следва.

Тук даваме положителни (съвместимост) и отрицателни (несъвместимост) числени стойности на всеки интераспект според важността му за интимните отношения. Помнете, че дори ако партньорите си мислят, че са влюбени, обикновено има кармични причини те да се съберат – например, трябва да се родят деца, които могат да дойдат на този свят само през тези родители. Ако двамата не са достатъчно хармонични и съвместими, след като родят децата си връзката им се изчерпва и те може да се разделят.

Така че от тези цифри не може да се заключи дали двамата ще бъдат заедно и ще имат деца, а просто доколко те наистина са съвместими и имат шанс да се разбират и след като отмине периодът на първоначалното привличане. Положителните стойности 4, 3, 2, 1 правят хората съвместими, а отрицателните -1, -2, -3 и -4 затрудняват протичането на енергията на любовта между тях.

Тези стойности не са абсолютни, а се дават само като обща насока. Например, за Меркурий на единия партньор в съвпад, секстил или тригон с Меркурий на другия е дадена стойност +2. Въпреки това, той може да бъде от по-голямо значение, ако става дума за меркуриеви личности или ако те имат Меркурий в седми дом (което показва, че Меркурий е особено важен за отношенията им). Може би в такива случаи на Меркурий трябва да се даде по-висока стойност.

Има и други фактори, които са важни, но не са изброени тук. Например тук не разглеждаме какво е влиянието на Венера, ако тя е в пети дом на партньора. Ако се опитаме да включим всичко, списъкът ще бъде още по-дълъг и труден за работа.

Забележка: При все, че пресмятането на всички положителни и отрицатдлни стойности определено помага да се установи какво може да се очаква от връзката като цяло и какво е относителната стойност на различните влияния, може би е още по-важно да се отбележи по колко интераспекта от всяка категория има между партньорите. В една добра връзка е желателно да има:

  • Поне 1 интераспект в категорията \„най-добра съвместимост\“ (стойност +4)
  • Поне 4-5 интераспекта от категорията \„много добра съвместимост\“ (стойност +3)
  • Най-много 1 интераспект от категорията \„внимание, опасност\“ (стойност -4)
  • Най-много 3 интераспекта от категорията \„значителни проблеми\“ (стойност -3)
  • Най-малко 3, но не повече от 7 интераспекта от категорията \„различия в характера\“ (стойност -2).
    Забележете, че е желателно да има няколко трудни интераспекта във всяка добра връзка.

Не забравяйте, че някои категории трябва да бъдат отчетени два пъти, когато едни и същи двойки планети образуват взаимно подобни интераспекти. Например, женското Слънце е в секстил с мъжкия Марс, а мъжкото Слънце е в тригон с женския Марс.

Списък на интераспектите и съответните им стойности

Слънце

Слънце съвпад Слънце 1
Слънце тригон или секстил Слънце 3
Слънце квадрат Слънце -2
Слънце опозиция Слънце 2
Слънце съвпад, тригон или секстил Луна 3
Слънце квадрат Луна -3
Слънце опозиция Луна 2
Слънце съвпад Меркурий 2
Слънце секстил или тригон Меркурий 2
Слънце квадрат или опозиция Меркурий -1
Слънце съвпад Венера 3
Слънце тригон Венера 3
Слънце секстил Венера 2
Слънце квадрат или опозиция Венера -1
Слънце съвпад Марс 2
Слънце тригон или секстил Марс 3
Слънце квадрат или опозиция Марс -2
Слънце съвпад, секстил или тригон Юпитер 3
Слънце квадрат или опозиция Юпитер 1
Слънце секстил или тригон Сатурн 3
Слънце съвпад, квадрат или опозиция Сатурн -2
Слънце секстил или тригон Уран 2
Слънце съвпад, квадрат или опозиция Уран -1
Слънце съвпад, квадрат или опозиция Нептун -2
Слънце секстил или тригон Нептун 1
Слънце съвпад, секстил или тригон Плутон 1
Слънце квадрат или опозиция Плутон -2
Слънце съвпад, тригон или секстил Хирон 3
Слънце съвпад Асцендент 3
Слънце секстил или тригон Асцендент 2
Слънце квадрат Асцендент -2
Слънце съвпад Десцендент 4
Слънце съвпад IC 2
Слънце съвпад или опозиция Вертекс 4
Слънце съвпад Северен възел 4
Слънце съвпад Южен възел 3
Слънце секстил или тригон Лунни възли 2
Слънце квадрат Лунни възли 2
Слънце съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция Средна точка Слънце/Луна 4
Слънце в седми дом 4
Слънце в първи дом 3

Луна

Луна съвпад, секстил или тригон Луна 3
Луна квадрат Луна -3
Луна опозиция Луна 1
Луна съвпад, секстил или тригон Меркурий 2
Луна квадрат или опозиция Меркурий -2
Луна съвпад, секстил или тригон Венера 3
Луна квадрат или опозиция Венера 1
Луна съвпад Марс -1
Луна секстил или тригон Марс 3
Луна квадрат Марс -3
Луна опозиция Марс -2
Луна съвпад, секстил или тригон Юпитер 3
Луна квадрат или опозиция Юпитер 1
Луна секстил или тригон Сатурн 3
Луна квадрат Сатурн -4
Луна съвпад или опозиция Сатурн -3
Луна съвпад Уран -1
Луна секстил или тригон Уран 2
Луна квадрат или опозиция Уран -2
Луна съвпад Нептун 1
Луна секстил или тригон Нептун 2
Луна квадрат или опозиция Нептун -3
Луна съвпад Плутон 1
Луна секстил или тригон Плутон 2
Луна квадрат или опозиция Плутон -3
Луна съвпад, тригон или секстил Хирон 3
Луна съвпад Асцендент 3
Луна секстил или тригон Асцендент 3
Луна квадрат Асцендент -2
Луна съвпад Десцендент 4
Луна съвпад IC 3
Луна съвпад или опозиция Вертекс 4
Луна съвпад Северен възел 4
Луна съвпад Южен възел 3
Луна тригон или секстил Лунни възли 2
Луна квадрат Лунни възли 2
Луна съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция Средна точка Слънце/Луна 4
Луна в седми дом 3
Луна в първи дом 3

Меркурий

Меркурий секстил, съвпад или тригон Меркурий 2
Меркурий квадрат Меркурий -4
Меркурий опозиция Меркурий -2
Меркурий съвпад, секстил или тригон Венера 2
Меркурий квадрат или опозиция Венера -1
Меркурий съвпад Марс -1
Меркурий секстил или тригон Марс 2
Меркурий квадрат или опозиция Марс -2
Меркурий съвпад, секстил или тригон Юпитер 3
Меркурий квадрат или опозиция Юпитер 1
Меркурий съвпад, квадрат или опозиция Сатурн -2
Меркурий секстил или тригон Сатурн 1
Меркурий в аспект с Уран 1
Меркурий секстил или тригон Нептун 1
Меркурий квадрат или опозиция Нептун -3
Меркурий в аспект с Плутон 1
Меркурий съвпад Асцендент 2
Меркурий секстил или тригон Асцендент 1
Меркурий квадрат Асцендент -1
Меркурий съвпад Десцендент 2
Меркурий съвпад IC или MC 2
Меркурий съвпад или опозиция Вертекс 1
Меркурий в аспект с Лунни възли 1

Венера

Венера съвпад, секстил, тригон или опозиция Венера 3
Венера квадрат Венера 1
Венера съвпад, секстил или тригон Марс 3
Венера квадрат или опозиция Марс 2
Венера съвпад Юпитер 3
Венера тригон или секстил Юпитер 2
Венера квадрат или опозиция Юпитер 1
Венера съвпад Сатурн 2
Венера секстил или тригон Сатурн 3
Венера квадрат Сатурн -4
Венера опозиция Сатурн -3
Венера съвпад Уран 1
Венера секстил или тригон Уран 2
Венера квадрат или опозиция Уран -2
Венера съвпад Нептун 2
Венера тригон или секстил Нептун 2
Венера квадрат или опозиция Нептун -3
Венера съвпад, тригон или секстил Плутон 2
Венера квадрат или опозиция Плутон -2
Венера съвпад, тригон или секстил Хирон 3
Венера съвпад Асцендент 3
Венера секстил или тригон Асцендент 2
Венера квадрат Асцендент 1
Венера съвпад Десцендент 3
Венера съвпад IC или MC 2
Венера съвпад или опозиция Вертекс 2
Венера в аспект с Лунни възли 2
Венера съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция Средна точка Слънце/Луна 3
Венера в първи дом 2
Венера в седми дом 3

Марс

Марс съвпад, секстил или тригон Марс 2
Марс квадрат или опозиция Марс -2
Марс в аспект с Юпитер 2
Марс квадрат или опозиция Сатурн -4
Марс съвпад Сатурн -3
Марс секстил или тригон Сатурн 1
Марс съвпад, секстил или тригон Уран 1
Марс квадрат или опозиция Уран -2
Марс секстил или тригон Нептун 1
Марс съвпад, квадрат или опозиция Нептун -2
Марс съвпад, тригон или секстил Плутон 2
Марс квадрат или опозиция Плутон -3
Марс съвпад, секстил или тригон Асцендент 2
Марс квадрат Асцендент -1
Марс съвпад Десцендент 2
Марс съвпад или опозиция Вертекс 2
Марс в аспект с Лунни възли 1
Марс съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция Средна точка Слънце/Луна 3

Юпитер

Юпитер в аспект с Юпитер 2
Юпитер съвпад, секстил или тригон Сатурн 1
Юпитер квадрат или опозиция Сатурн -1
Юпитер в аспект с Уран 1
Юпитер съвпад, секстил или тригон Нептун 1
Юпитер квадрат или опозиция Нептун -1
Юпитер съвпад, тригон или секстил Плутон 1
Юпитер квадрат или опозиция Плутон -1
Юпитер съвпад Асцендент 2
Юпитер секстил, тригон или квадрат Асцендент 1
Юпитер съвпад Десцендент 2
Юпитер съвпад или опозиция Вертекс 2
Юпитер в аспект с Лунни възли 1
Юпитер в седми дом 2

Сатурн

Сатурн секстил или тригон Сатурн 1
Сатурн квадрат или опозиция Сатурн -1
Сатурн съвпад, квадрат или опозиция Асцендент -2
Сатурн секстил или тригон Асцендент 1
Сатурн съвпад или опозиция Вертекс -2
Сатурн съвпад или квадрат Лунни възли -2

Уран

Уран съвпад Десцендент или Вертекс -3

Нептун

Нептун съвпад Десцендент, Асцендент или Вертекс -2

Плутон

Плутон съвпад Десцендент или Вертекс 1

Асцендент

Асцендент съвпад Асцендент 1
Асцендент секстил или тригон Асцендент 2
Асцендент квадрат Асцендент -2
Асцендент опозиция Асцендент 2
Асцендент съвпад Северен възел 4
Асцендент съвпад Южен възел 3
Асцендент тригон или секстил Лунни възли 2
Асцендент квадрат Лунни възли 2
Асцендент съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция Средна точка Слънце/Луна 3
Асцендент в седми дом 3

Вертекс

Вертекс съвпад, полу-квадрат, квадрат, опозиция Средна точка Слънце/Луна 3
Вертекс съвпад с някой от Лунните възли 2

Лунни възли

Лунни възли съвпад IC/MC 3

След като се съберат всички стойности, може да се получи нещо като +61-20=41 или +35-40=-5. Както положителните, така и отрицателните стойности, така и крайното число ни помагат да се ориентираме във връзката. Положителните стойности показват степента на хармония, отрицателните – вероятността за проблеми, а обият баланс – изгледите на връзката за здравина и дълголетие. Но все пак не бива да се подхожда механично към едно толкова деликатно нещо, каквото е любовта и интимната връзка.

Винаги трябва да се преценява относителната сила на интераспектите във всяка една връзка – например, ако Юпитер като управител на седми дом в хороскопа на жената е в нейния пети дом и съвпада със Слънцето на мъжа, това е указание за възможни съвместни деца, при това независимо от това дали има голяма съвместимост или не. Също ако управителят на седми дом в хороскопа на мъжа съвпада с Асцендента на жената, това показва голямо привличане на мъжа към тази жена, защото той вижда в нея своя потенциален брачен партньор. Все пак, за да се стигне до връзка, трябва да има взаимни интераспекти, включващи седмите домове и/или управителите им (за да се стигне до брак) или, например, петите домове и/или управителите им (за да има вдна двойка деца заедно).