Глава 1: Холистичната медицина

Холистичната медицина (от гръцки език холос – цялостен) разглежда човека като органично единство на тяло, емоции, ум и дух, а здравето като следствие от хармонията в живота.Тя се стреми да възстанови тази хармония чрез комплекс методи, въздействащи на всички аспкти на човешката природа и съобразени с индивидуалните особености на всеки.

За да се отстранят истинските причини за боледуване и се постигне излекуване е необходимо да се изследват най-съществените проблеми на всички нива на съществуване – физическо, емоционално, умствено и духовно. Затова е важно пациентът да сътрудничи в процеса на лечението и да разбере, че самият той е отговорен за здравето си.

Различните нива са подредени в йерархия по важност:
1. Умствено-духовно (свързано с мисълта и творчеството)
2. Емоционално (свързано с чувствата и настроенията)
3. Физическо (органи и системи на физическото тяло)

Такава йерархия съществува и на всяко отделно ниво. На физическо ниво най-важни са централно разположените добре защитени органи (мозък, сърце), а не така важни са периферните (кожа, лигавици). На емоционално ниво апатията е по-лоша от раздразнителността, а на умствено ниво егоизмът по-лош от слабата памет.

Разболяването върви отвън-навътре (от маловажни органи системи към централни) и отдолу-нагоре в йерархията (от физическо към духовно ниво). Възможно е човек с големи телесни недъзи да е по-здрав и щастлив от друг, който е физически здрав, но умствено и емоционално съсипан.

Правилно лечение е това, при което най-напред се усеща подобрение на душевно ниво и общ прилив на сили. Като се повиши жизнеността на организма, болестта се ограничава периферно ниво и не застрашава живота. При това отделни физически оплаквания може временно да се влошат или да появи обрив по кожата (болестта “излиза навън”).

Холистичен център “Анхира” препоръчва лекарствата на Хомеопатична аптека АВИТА.
Можете да ги поръчате онлайн, а също и на тел. 032-549198 или на място в аптеката в Пловдив, ул. “Димо Хаджидимов” 2 (вижте сайта).
Като си купувате по Интернет хомеопатични лекарства оттам, ще получавате отстъпка от 2 лв. всеки път, щом въведете промоционален код peter-homeo при приключване на поръчката.
Обикновено в България лекарствата се доставят на следващата сутрин по Еконт, ако бъдат поръчани преди 15 ч. В по-малките населени места доставката може да е след 2 дни. За хора, които нямат време за губене, тази форма на заявка е много удобна.