Platinum metallicum (Plat)

Plat е лекарство, което илюстрира конфликта между перверзия и нормални функции, който може да възникне в един определен тип човек. От една страна, Plat е водена от много силно сексуално желание, а от друга – тя е голяма идеалистка и много романтична в любовните си връзки. Напрежението и крайният конфликт между тези две страни на нейната природа, непрестанните разочарования, които са неизбежни при човек с такава страст и чувствителност, водят до патологията, която е есенцията на това лекарство.

Най общо казано, Plat засяга най-лесно определен тип личности. Физически те са слаби, мургави и с тъмна коса и очи. Лицето обикновено е кръгло, с пълни чувствени устни. Най-често засяга жени по природа чувствителни, които са едновременно и идеалистки и чувствени. При децата Plat може да прояви гордост и почтеност.

Патологията на Plat се проявява на две нива, главно на сексуално и на умствено. От малка жената Plat изпитва силно сексуално желание, което може да бъде смущаващо силно. През целия си живот може да има голяма свръхчувствителност на гениталиите, което води до мастурбация, а това започва в ранна възраст (Origanum е друго лекарство, което показва мастурбиране при млади момичета, но това става по-често в детството между 3 и 7 години, отколкото в пубертета). Най-вероятно жената Plat ще започне полов живот съвсем млада, като се хвърли емоционално с цялото си сърце в сексуалната връзка, с голям идеализъм и романтичност.

Като я сравним с другите лекарства ние виждаме, че Nat-m, Sep, Caust u Calc общо взето, започват полов живот по-късно. От друга страна, при Nux-v, Lach, Coffea cruda, Plat u Staph сексуалността се проявява в по-ранна възраст ( пациентът Staph е твърде чувствителен, за да може емоционално да влезе в сексуална връзка, затова там силно се развиват фантазиите, заедно с ранна мастурбация).

Пациентката Plat иска връзката Ł да бъде толкова пълна емоционално, колкото и се иска да бъде и сексуално; за нещастие, нейните желания са толкова страстни и силни, че практически е невъзможно да бъдат задоволени , от който и да е мъж. Тогава тя се разочарова, но в стремежа си да задоволи желанията си, започва един процес на смяна на партньорите само, за да се разочарова повторно след всяка смяна.

В Реперториума Plat е вписана в курсив под рубриката “Заболявания от скръб” (Ailments from grief), но би трябвало да се впише с удебелен шрифт, тъй като честите разочарования в любовно-сексуалната сфера водят до основната патология на Plat Жената Plat се отдава изцяло, което пък от своя страна води до разочарование. Вследствие на това, на умствено ниво тя започва да размишлява върху въпросите на сексуалността и любовта в света, озадачена от силата на собствените си желания. Тя постоянно търси начин да балансира потребностите си на двете нива, но погледнато реално светът не е в състояние да задоволи нейните толкова големи страсти. Тогава тя може да се опита да подтисне мощния сексуален инс-тинкт в умственото ниво, което предизвиква приповдигнати идеалистични и романтични чувства. Настъпва разкол между силните сексуални желания и нейните високо идеалистични вярвания. След многобройни повтарящи се емоционални шокове и разочарования, постепенно се проявява процесът на ПЕРВЕРЗИЯ при нормалните функции на тези две нива.

На умствено – емоционално ниво човек може да пред-положи, че тези повтарящи се разочарования ще я превърнат в един озлобен, отмъстителен, затворен индивид. Но при Plat перверзията, която се проявява е едно чувство на важност, на превъзходство, високомерие, на презрение към света. Plat чувства, че емоционално обича по-силно, че се отдава по-пълно от другите хора. Тя смята, че е една изключителна личност, неразбрана от другите, които не умеят да обичат така силно като нея и че въобще не е създадена за този свят.

Да обобщим процеса до тук: Plat от самото начало е движена от прекомерна сексуалност и чувствителност, съчетани с висок идеализъм; силните Ł страсти не могат да бъдат задоволени в истинския живот; много преживявания, много разочарования, измъчва се от неуспешното подтискане на сексуалността, следва високи идеали и накрая развива комплекс за превъзходство и високомерие.

Когато поема случая, хомеопатът може да не забележи веднага високомерието на Plat Трудно ще може да се разпознае, човек трябва да чете между редовете. При такъв чувствителен пациент подтискането на сексуалността в умствената сфера може да доведе до висока степен на интелектуализация, даже и на духовност. Тя може да изрази своите разочарования от света, че няма достатъчно обич и грижа в обществото. Може да се откаже да има деца под предлог, че ще е жестоко да бъдат родени в такъв свят (Ign, Nat-m u Staph). Вътрешното високомерие може да се прояви като презрение към света, пак поради това тя може да откаже да участвува в повърхностни разговори в компания. Ако на този етап хомеопатът усети това чувство за превъзходство и даде доза Plat, лекарството ще подействува бързо и лесно, тъй като патологията още не нап-реднала до крайна степен; лекуването на по-късен етап също ще бъде успешно, но ще бъде по-дълго и по-трудно.

Вече на този етап Plat може да изпита физически усещания и делюзии, които символизират вътрешния Ł конфликт. Едно от най-характерните е усещането, че някои части на тялото и се уголемяват или че хора и предмети се свиват. Ето един жив пример: една жена, на която първоначално и е било дадено Phos, на едно от проследяванията накрая разкрила някакви интересни симптоми; събужда се нощем със чувството, че е на непознато място и че е заобиколена от непознати мебели; мебелите като че ли отплували нанякъде и хората изглеждали много малки. По нейните думи хората изглеждали като че ли ги гледала от далече от някакъв висок хълм.

Има и други лекарства с подобни изкривявания; Sabadilla има делюзия, че части на тялото й се изкривяват, а Cann-i често има делюзия, че пространството около нея се изкривява. При Plat, вместо делюзията за увеличаване на части на тялото може да се появи усещане, като че ли някоя част на тялото е стегната от превръзка или пък може да има изтръпване на някоя част, особено около устните, т.е тази част на лицето, която е символ на сладострастието. Също така може да има страх, че лицето Ł се изкривява ( и наистина, Plat е едно от лекарствата, което може да лекува парализа на Bell).

Въпреки, че по време на този етап на патологията на ума тя изпитва и високомерие, и презрение към света, в същото време е тласкана от мощното, много земно сексуално желание. Тя всъщност не може да го подтисне. Така ще продължи да се среща с мъже, въпреки че може и да запази презрението си към тях. Накрая може да отдели секса от романтичната любов, като запази интереса си към секса, само заради самото усещане. Тогава в поведението Ł ясно започва да личи нимфоманията. И когато сексуалните желания станат толкова силни, че въобще не могат да бъдат задоволени, тя все повече ще се отдава на всевъзможни сексуални перверзии.

По време на първия стадий на патологията на Plat, при пациента може да започне редуване на състояние на високомерие със състояние на силна сексуалност. Докато преобладава високомерното, презрително отношение мисълта Ł ще продължава да се занимава с озадачаващата сила на земната страна на нейната природа. Тя може доста време да прекара в такива мрачни мисли, докато сексуалният нагон надделее, тогава поведението и изцяло се подчинява на него и резултатът е нимфомания.

Редуванията са характерни за Plat Както вече споменах може умствената сфера и сексуалната да се редуват. Умствените и физическите симптоми също могат да се редуват: например, физическите симптоми ще изчезнат, когато на лице е усещането за увеличаване на някоя част от тялото. Когато делюзията изчезне физическите симптоми ще се завърнат. Изтръпването на лицето може да се редува със страх от изкривяване на лицето.

Във втората фаза на развитие на патологията на Plat, ние виждаме как даден пациент влиза в една от двете посоки на патологията. Посоката на заболяването зависи главно от възпитанието и средата на пациента. Ако тя расте и живее в общество, в което може свободно да изрази своята чувственост, тя ще губи все повече и повече контрол върху сексуалната си натура. Проявяването на перверзиите и нимфоманията ще се засилва чувствително.

Ако тя настойчиво е контролирала и е подтискала желанията си, предишната защита на ума, която е представлявала вътрешно презрение към света вече не е достатъчна. Тя може да стане раздразнителна, хаплива, с остър език. Може да има дълги периоди с мрачни мисли и депресия. В отчаянието си, че светът не е в състояние да задоволи желанията й, може да започне да мисли за самоубийство, въпреки че е малко вероятно наистина да го извърши.

С по-нататъшното развитие на патологията дори депресията може вече да се окаже недостатъчна, тя може да изпита по-силна перверзия в чувствата си. Може да изпита силно желание да убие най-близките си, да кажем съпруга си или детето си, което имаме също при Nux-v, Merc u даже при Ars. Трябва да отбележим, че при Plat това желание се провокира от вида или докосването до нож. Това е контролирано желание за убийство; Plat много рядко ще му се отдаде. Такова желание, ако е напълно подсъзнателно, може да се прояви като неоснователен страх, че някаква фатална злополука ще сполети съпруга й; и тя живее в непрестанен ужас, че съпругът й ще бъде убит и ще лежи будна в леглото до късно през нощта в очакване той да се завърне.

В третия стадии на развитието на патологията на Plat се развива едно истинско безумие, в зависимост от това в коя посока е поела патологията. От една страна, страхотната надменност и високомерие са се превърнали в една мания за величие. Докато преди това тя е пазела тези чувства в себе си, на този етап на безумие те стават съвсем открити. Тя вярва, че е кралска особа, че е над останалите хора, че е велика и има голяма власт и заслужава почит и уважение. За разлика от Verat, който вярва, че е Исус Христос или Йоан Кръстител и при който присъства едно истинско объркване на личността и чувство, че му е възложена важна мисия в живота – делюзията на Plat е едно преувеличено чувство за важността на личното его.

Другата форма на безумие при Plat се проявява като агресивна, еротична мания. Това не е просто безсрамието и пасивното излагане на гениталиите на показ, което виждаме при Hyos Практически, тя не се различава от еротичната мания на Tarent – едно активно, агресивно състояние, в което тя ще се обърне открито дори към непознати със сексуално предложение.

Гореописаната есенция на Plat се наблюдава особено ясно при физическите симптоми. Както споменах, има усещане за увеличаване на тялото си или на някои части от него. Това също се проявява символично при характерното за Plat усещане, че част от тялото й е стегнато в превръзка, характерно даже в по-висока степен при Anac. Може да има изтръпване, особено около устните, студенина и мускулни крампи. Може да има силна свръхчувствителност на гениталиите, която става най-болезнена при докосване до такава степен, че да не позволи да се осъществи полов акт или лекарски гинекологичен преглед. Такава свръхчувствителност изглежда се предизвиква от силно нахлуване на кръв в гениталиите и органите на таза. Лекарството Plat е излекувало дори бременна жена, която е получила похотливи спазми на матката, с оргазми, които настъпвали толкова често и били толкова силни, че спазмите можели да предизвикат спонтанен аборт.

Сега можем да обобщим, че есенцията на Plat представлява разделяне и перверзия в умствената и сексуална сфера, в една горда, чувствителна жена, която е преживяла многократни емоционални разочарования, което постепенно я води към делюзии за величие или агресивна еротична мания.