Цветя на Бах

Онлайн курсовете за използване на лекове от цветя на Бах са удобен начин да навлезете в темата.

Courses in this category:

90-60лв.

Започнете своето обучение в удобно за вас време с нашия онлайн курс, воден от сертифицирани бахови терапевти: д-р Петър Найденов и Вяра Еленкова. След завършването му по желание може да се свържете с нас за да ви изпратим тест, с който ще проверим знанията ви. Ако те са на задоволително ниво, ще ви издадем сертификат. Това е необходимо, за да можете да се включите в следващите нива на обучение.

Системата на Бах накратко

Все повече хора осъзнават връзката между емоциите и физическите заболявания, и необходимостта да се лекуват както едните, така и другите, за да се постигне истинско трайно и ефективно излекуване.

Ако личността не е в съзвучие с душата,

...

Издателство "Анхира"
тел. 02 8629249, 0888431085
гр. София, жк. Дианабад,
бл. 43, вх. Б, ет. 1, ап. 18
Понеделник-петък 9-17 ч.

Холистичен център "Анхира"
тел. 0888 540442
гр. София, жк. Дианабад,
бл. 11, вх. A, ет. 1, ап. 1

Този сайт е собственост на
Анхира ЕООД, BG130120871
МОЛ: Петър Георгиев Найденов