Позиция:
книгоразпространение
Адрес:
Дианабад бл.43 вх.Б ап.18
София
1172
България
Телефон:
(02) 862 9249, (02) 962 8277
Мобилен:
+359 887 101483
(по избор)
Допълнителна информация:

отговаря за книгоразпространението, продажбите и обслужването на клиенти