Позиция:
Директор на издателство "Анхира"
Адрес:
Дианабад бл.43 вх.Б ап.18
София
1172
България
Мобилен:
+359 888 431085
(по избор)
Допълнителна информация:

Ръководи издателство "Анхира" и отговаря за цялостната му дейност.