Да ръководите с характер и компетентност

12,00 лв.

Описание

КОГАТО СЕ ПОГЛЕДНЕТЕ В ОГЛЕДАЛОТО, ВИЖДАТЕ ЛИ ЛИДЕР?
Способни ли сте да съзрете онова, което можете да станете?
Убеден съм, че повечето хора не осъзнават лидерския си потенциал. Затова пиша тази
книга – за да ви помогна да реализирате този потенциал. За тази цел ще бъде необходимо
да развенчаете невярната представа, че лидерството има нещо общо с титли, позиция и
власт. Тези неща са човешко творение. Имат своето място, но истинското лидерство няма
нищо общо с тях. Лидерство означава да извисиш мислите, вярванията и действията си на
по-високо ниво. То е резултат на внимателно самонаблюдение и задълбочен самоанализ и
саморазкриване, родени от желанието да дадем своя принос светът да стане по-добър. За
съжаление, етичното объркване и материализмът на нашето време опитват да ни убедят да
измерваме лидерството посредством неверни стандарти. Непременно трябва да се
противопоставяме на тези измислени твърдения.
Независимо с какво се занимавате, трябва да изграждате основите си върху две неща:
характер и компетентност. Това е универсална истина. Лидерството почива върху
следването на принципи. Човек или следва принципите, или се сблъсква с тях. Самите
принципи не се рушат. Нито преговарят.

Допълнителна информация

Автор