Подпрагово убеждаване

13,00 лв.

Описание

Дейв Лакани е президент на водеща консултантска фирма за ускоряване на бизнеса. Той е успяващ предприемач и популярен лектор в области като убеждаване, въздействие, продажби, маркетинг, бързо реализиране на идеите и ускоряване на бизнеса. Подпрагово убеждаване разкрива точните техники, ревностно пазени от най-добрите рекламнии агенции, политици и търговци в света, чрез които те тайно се опитват да ви убеждават и въздействат…