original_196

Хомеопатия - медицина на новото хилядолетие

7,00 лв. Автор: Георгос ВитулкасГеоргос Витулкас

Хомеопатията е клон в медицината, основаваща се на цялостното състояние на пациента, а не само на отделни изолирани симптоми. В това преработено и допълнено издание световноизвестният хомеопат Георгос Витулкас ни представя на популярен език историческата научна база на тази дисциплина и ни показва, че с хомеопатия могат успешно да се третират много хронични състояния, с които конвенционалната медицина не е в състояния да се справи.