Телепатията и етерния проводник

5,00 лв.

Изчерпан

Описание

Телепатията, която днес започва да се развива у духовно пробудените стремящи се по света, няма отношение към центъра на слънчевия сплит, т. е. към животинската природа, а е следствие от менталното поляризиране и от допира с душата и Триадата. Така се създава открит канал за общуване в две посоки: а) вертикална, към духовната Йерархия на планетата, която се стреми да предаде Плана на всички възприемащи умове; б) хоризонтална, към умовете на хората, обединени като единно цяло в менталната субстанция на човешкото съзнание.
Една от характерните черти, която отличава групата на световните служители и знаещи е, че на практика не съществува външна организация, която да ги обединява. Те са сплотени от вътрешната структура на мисълта и от телепатична взаимовръзка. Великите, на Които всички се стремим да служим, са свързани по този начин и могат при най-малка необходимост и с минимален разход на сили да осъществят връзка помежду си. Те всички са настроени към особена вибрация. В новите групи заедно се събират хора, които са много различни по своята природа, намират се на различни лъчи и принадлежат към различни националности, като всеки от тях е продукт на твърде разнообразни условия на живот и наследственост. Освен тези очевидни фактори, които незабавно привличат нашето внимание, същото разнообразие съществува и в жизнения опит на душите. Сложността на проблема неимоверно нараства, ако се вземат предвид дългият път, който всеки е изминал, и многобройните фактори (възникнали в неясното и далечно минало), които са оформили човека такъв, какъвто е сега. Затова, ако се размисли върху пречките и трудностите, произтичащи от едни толкова разнообразни условия, незабавно възниква въпросът: какво служи като общо място за среща и какво прави възможно взаимодействието между умовете? Отговорът на този въпрос e от първостепенно значение и изисква ясно разбиране.

Допълнителна информация

Автор