ПЛАНЪТ НА ТВОЯТА ДУША

15,00 лв.

Описание

„Робърт Шварц най-накрая ни даде това, което всички чакахме – солидно потвърждение на нещо, което отдавна подозирахме, а именно че обстоятелствата в живота ни са предварително планирани и са резултати от споразумения между душите преди да се въплътят…. Благодаря ти, Робърт, че се зае със задачата да разкриеш истината по начин, обединяващ всички хора, освен най-скептичните.“

— Колин Типинг, автор на „Радикална прошка“

„Планът на твоята душа“ е силно препоръчително да бъде прочетена от всеки, който се опитва да разбере страданието, трагедиите или загубите, които са го накарали да постави под въпрос живота, смъртта и/или Бог. А нима има човек, който да не го засягат такива предизвикателства и въпроси в живота? През осемте години, които прекарах в изследване на живота след смъртта, духовността и смисъла на живота, не успях да открия по-красноречиво обяснение на въпроса за човешките предизвикателства и страдания от това, което Робърт Шварц ни предлага в тази книга.“

— Боб Олсън, редактор на OfSpirit.com

Допълнителна информация

Автор